patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
sobota, 28.03.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2015, 18(3): 208-214pldodaj do koszyka

Porównawcza analiza jakościowa i ilościowa wybranych składników wyrobów perfumeryjnych wysokiej jakości z linii orientalnej i ich odpowiedników wykonana techniką GC/MS


Karolina Boryna 1/, Wiktor Wesołowski 2,3/, Joanna Borowiecka 4/

1/ Valeant sp. z o.o. sp. j.
2/ Zakład Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3/ Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
4/ Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. Wyroby z linii orientalnej przeznaczone są dla kobiet i mężczyzn do użytku wieczorem. Na rynku coraz częściej pojawiają się nowatorskie zapachy, których kompozycje są wyraziste i oryginalne, np. Black Opium (2014), woda perfumowana orientalno-przyprawowa o zaakcentowanych nutach kwiatów i owoców, przeznaczona dla kobiet.
Cel. Celem pracy było określenie składu jakościowego i ilościowego dwóch wyrobów perfumeryjnych wysokiej jakości, Opium i Black Opium (1 i 2) oraz ich trzynastu tańszych odpowiedników, wód toaletowych dostępnych powszechnie na targowisku (3-15). Porównanie zawartości (% i μg) wybranych składników wyrobów 1 i 2 ze składnikami ich substytutów.
Materiał i metody. Piętnaście wyrobów perfumeryjnych (1-15) poddano analizie techniką GC/MS. Zasada oznaczenia polegała na porównaniu widma MS zarejestrowanego piku chromatograficznego GC o najwyższej wartości czasu retencji (RT) badanej próbki z wzorcowym widmem MS znajdującym się w bibliotece widm NIST5. Do wykonania analizy ilościowej wykorzystano związki wzorcowe o stężeniu 95-99%, należące do grupy potencjalnych alergenów.
Rezultaty. Wody perfumowane wysokiej jakości 1 i 2 zawierały trzy związki z grupy potencjalnych alergenów: limonen, linalol i salicylan benzylu. W wyrobie 3, spośród piętnastu analizowanych próbek, stwierdzono największą zawartość limonenu i linalolu, odpowiednio: 123,26 μg (1,128%) i 122,37 μg (1,120%). Salicylan benzylu znajdował się w jedenastu wyrobach, geraniol w czterech, Lilial® w dwóch, eugenol w sześciu, a benzoesan benzylu w jednym.
Wnioski. Rezultaty analizy techniką GC/MS wybranych składników wyrobów perfumeryjnych wysokiej jakości oraz ich odpowiedników wskazują, że związki i ich stężenia (% i μg) we wszystkich próbkach (1-15) są zgodne ze Wskazówkami IFRA.

Słowa kluczowe: analiza jakościowa i ilościowa, linia orientalna, GC/MS