patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
sobota, 28.03.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2015, 18(3): 215-222pldodaj do koszyka

Badanie właściwości kosmetologicznych amorficznych i diamentowych proszków węglowych dla przemysłu farmaceutyczno-kosmetycznego


Mirella Batory 1/, Katarzyna Mitura 2/

1/ Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2/ Zakład Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Koszalińska

Streszczenie
Wstęp. Preparaty kosmetyczno-farmaceutyczne mają istotny wpływ na płaszcz hydro-lipidowy skóry. Amorficzne i diamentowe proszki węglowe są biozgodne i wykorzystywane są w zastosowaniach medycznych jako bioaktywne struktury bakteriobójcze czy neutralizujące wolne rodniki oraz wpływają na przyspieszenie gojenia się ran.
Cel. Sprawdzenie czy istnieje możliwość zastosowania amorficznych i diamentowych proszków węglowych w przemyśle farmaceutyczno-kosmetycznym, nie tylko w preparatach przeciwstarzeniowych, ale również mających wpływ na płaszcz hydro-lipidowy skóry.
Materiał i metody. Badanie zostało wykonane na grupie 20 kobiet ze skórą mieszaną w wieku od 22 do 33 lat. Badanie polegało na aplikacji bazy kremowej z proszkiem węglowym na skórę twarzy. Wpływ proszków węglowych oraz bazy kremowej na płaszcz hydro-lipidowy skóry twarzy badany był przy użyciu analizatora stanu skóry oraz videodermatoskopu. Wyniki uzyskane w ramach przeprowadzonych badań na probantach poddano analizie statystycznej. Na podsumowanie wykonanych badań została przeprowadzona ankieta.
Wyniki. Badania na probantach pokazują wpływ proszków węglowych wytwarzanych różnymi metodami na badane parametry skóry, które umożliwiają określenie ich wpływu na funkcjonowanie płaszcza hydro-lipidowego skóry.
Wnioski. Proszki węglowe wytwarzane metodą detonacyjną i metodami CVD powodują znaczne poprawienie badanych parametrów skóry i mają korzystny wpływ na funkcjonowanie płaszcza hydro-lipidowego skóry, co świadczy o możliwości ich zastosowania w przemyśle farmaceutyczno-kosmetycznym w preparatach mających wpływ na płaszcz hydro-lipidowy skóry.

Słowa kluczowe: amorficzne i diamentowe proszki węglowe, płaszcz hydro-lipidowy skóry, nawilżanie, natłuszczanie, sebum