patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
sobota, 28.03.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2015, 18(3): 247-253pldodaj do koszyka

Realizacja programu edukacyjnego "Zdrowe piersi są OK!" w zakresie profilaktyki raka piersi wśród studentek kosmetologii


Joanna Klonowska

Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie

Streszczenie
Wprowadzenie. Kosmetolodzy ze względu na posiadany zakres kompetencji mogliby realizować wiele zadań w zakresie profilaktyki raka piersi, m.in. inspirować klientki do większej samodzielności i odpowiedzialności za własne zdrowie, motywować je do zachowań prozdrowotnych, w szczególności samokontroli zdrowia piersi. Realizacja tych zadań wymaga od kosmetologów specjalistycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które można poszerzyć poprzez włączanie do zakresu kształcenia założeń edukacyjnego programu w zakresie profilaktyki raka piersi "Zdrowe piersi są ok!".
Cel. Analiza efektów realizacji programu edukacyjnego "Zdrowe piersi są ok!" wśród studentek kosmetologii, jako przyszłych specjalistek w zakresie profilaktyki raka piersi.
Materiał i metoda. Badano studentki studiów dziennych na kierunku kosmetologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu WSIiZ w Warszawie. Do zajęć edukacyjnych z zakresu pielęgnacji i upiększania piersi, w których uczestniczyły badane studentki, wprowadzono treści programowe programu edukacyjnego "Zdrowe piersi są OK!". Edukacją objęto 72 studentki semestru IV i 69 studentek semestru VI. Studentki poddano ankietyzacji przed i po edukacji. Do badania wykorzystano dwa narzędzia badawcze - kwestionariusze ankiet ewaluacyjnych, opracowane przez autora programu.
Wyniki. Przed przystąpieniem do edukacji wiedza studentek dosyć wysoka. Procent prawidłowo udzielonych odpowiedzi kształtował się na poziomie 75,1% na IV semestrze i 80,3% na semestrze VI. Po przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych wzrósł do odpowiednio 98,3% i 98,6%. Stanowiło to 31% przyrost wiedzy na semestrze IV i 23% przyrost na semestrze VI. Zajęcia w znacznym stopniu okazały się zgodne z potrzebami i oczekiwaniami studentek.
Wnioski. Wyniki zachęciły do realizowania zajęć z zakresu pielęgnacji i upiększania piersi w kolejnych rocznikach (studia stacjonarne i niestacjonarne) w podobnej, udoskonalonej formule, zawierającej elementy programu.

Słowa kluczowe: profilaktyka raka piersi, program edukacyjny, kształcenie kosmetologów