patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 18.08.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(1): 47-50pldodaj do koszyka

Nowe mikrokapsułkowane środki barwiące dla kosmetyki


Zygmunt Boruszczak, Anna Marzec

Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Politechnika Łódzka

Streszczenie
Przeprowadzono syntezę środków barwiących przez mikrokapsulację roztworów olejowych (sebacynian dioktylu), barwników naturalnych i syntetycznych, takich jak luteina, β-karoten, oleorezyna papryki, ryboflawina, chlorofil i Solvent Red 169. Do tego procesu zastosowano reakcję polimeryzacji chlorku tereftaloilu (CTL) z dietylenotriaminą (DETA) prowadzoną na granicy faz olej/woda. Wydzielone z tej reakcji mikrokapsułki-pigmenty zbadano pod względem odporności na działanie wody, płynów potowych i popularnych rozpuszczalników organicznych oraz na działanie światła. Stwierdzono przydatność mikrokapsułek wypełnionych roztworami chlorofilu i ryboflawiny do barwienia wyrobów kosmetycznych.

Słowa kluczowe: pigmenty kosmetyczne, mikrokapsułkowanie, barwniki naturalne