patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 18.08.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(1): 51-55pldodaj do koszyka

Ocena właściwości hamujących tyrozynazę przez wybrane wyciągi roślinne


Elżbieta Studzińska-Sroka, Agata Frątczak, Wiesława Bylka

Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Streszczenie
Wstęp. Przebarwienia skóry są istotnym problemem estetycznym dla wielu osób, stąd prace prowadzone w celu poszukiwania substancji o działaniu wybielającym są ważnym kierunkiem badań.
Cel. Celem prowadzonych prac było oznaczenie zdolności hamowania aktywności tyrozynazy przez wyciągi z: kwiatów bzu czarnego (Sambucus nigra L.), kwiatów nagietka (Calendula officinalis L.), ziela świetlika (Euphrasia officinalis L.), a także kwasów fenolowych: chlorogenowego, galusowego i kawowego. Określono również całkowitą zawartość związków polifenolowych w przygotowanych ekstraktach.
Materiały i metody. Badaniom poddano wodne wyciągi otrzymane z surowców roślinnych oraz wybrane kwasy fenolowe. Zdolność hamowania tyrozynazy została określona metodą kolorymetryczną, z użyciem tyrozynazy grzybowej i L-DOPA. Całkowitą zawartość polifenoli zbadano metodą z odczynnikiem Folin-Ciocalteau, a otrzymane wyniki przedstawiono jako równoważnik kwasu kawowego.
Wyniki. Najsilniejszą zdolność inhibicji w zastosowanym do badań stężeniu (125 mg surowca/ml) wykazywał ekstrakt z kwiatów bzu czarnego, słabszą wyciąg z kwiatów nagietka i z ziela świetlika, hamujące aktywność tyrozynazy odpowiednio o 18%, 11% i 4% silniej od użytego jako wzorzec hydrochinonu (5 mg/ml). Wyciąg z kwiatów bzu czarnego zawierał też najwięcej związków polifenolowych (28,52 mg CAE/g surowca), mniej wyciągi ze świetlika (20,49 mg CAE/g surowca) oraz z kwiatów nagietka (13,44 mg CAE/g surowca). Kwasy fenolowe hamowały tyrozynazę w zakresie 34-64%.
Wnioski. Przeprowadzone badania dowiodły potencjalnych właściwości wybielających wyciągów z kwiatów bzu czarnego, nagietka czy ziela świetlika oraz kwasów fenolowych obecnych w badanych gatunkach.

Słowa kluczowe: wyciągi roślinne, kwasy fenolowe, polifenole, inhibicja tyrozynazy