patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 27.11.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(1): 59-63endodaj do koszyka

Odpowiedni dobór składników kosmetycznych jako kluczowy czynnik przenikania flawonoidów przez skórę - badnie in vivo


Jacek Arct 1/, Anna Oborska 2,3/, Mirosław Mojski 1,2/, Maciej Chudzicki 2/

1/ Academy of Cosmetics and Health Care, Warsaw
2/ Faculty of Chemistry, Warsaw University of Technology
3/ Polish Association of Cosmetics and Home Care Producers

Streszczenie
Wstęp. Flawonoidy są naturalnymi antyutleniaczami znajdującymi szerokie zastosowanie w kosmetyce pielęgnacyjnej. Podstawową przeszkodą w szerszym stosowaniu tych związków jest stosunkowo słaba biodostępność z preparatów kosmetycznych. Metody in vivo umożliwiające ocenę zdolności wnikania substancji czynnych w skórę, są z reguły w mniejszym lub większym stopniu inwazyjne lub wymagają użycia skomplikowanej aparatury.
Cel. Celem pracy było zbadanie in vivo wpływu stosowanych w kosmetykach substancji nawilżających na zdolność wnikania w skórę kwercetyny i jej glikozydu - rutyny.
Materiały i metody. Zastosowano metodę in vivo polegającą na nanoszeniu na skórę probanta określonej ilości substancji i zmywaniu niewchłoniętej pozostałości po upływie pewnego czasu. Oznaczeń dokonywano metodą spektroskopii UV.
Rezultaty. Zbadane substancje hydrofilowe i emulgatory obniżały, penetracje kwercetyny przez bariery naskórkowe. Uzyskane wyniki były całkowicie zgodne z otrzymanymi wcześniej metodami in vitro. Potwierdziły zaproponowany mechanizm wpływu substancji hydrofilowych na przenikanie przez skórę lipofilowych penetrantów.
Wnioski. Stwierdzono, że powszechnie stosowane składniki kosmetyków mogą w istotny sposób obniżać biodostępność flawonoidów. Udowodniono możliwość bezinwazyjnej oceny wnikania w skórę przy użyciu prostej metody in vivo.

Słowa kluczowe: flawonoidy, kwercetyna, rutyna, przenikanie przez skórę, przenikanie in vivo, składniki hydrofilowe