patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 01.10.2023
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(1): 64-68pldodaj do koszyka

Wiedza kobiet na temat możliwości zakażenia WZW typu B i WZW typu C w gabinecie kosmetycznym


Michał Wiciński, Joanna Klonowska, Marika Zalewska, Karina Huczyńska

Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Streszczenie
Wprowadzenie. Wirusowe zapalenie wątroby to choroba zakaźna stanowiąca ważny problem społeczny. Do zakażenia może dojść w związku z ekspozycją na krew nosiciela, który nierzadko jest nieświadomy infekcji. Gabinet kosmetyczny jest swego rodzaju gabinetem zabiegowym, w którym ciągłość skóry może zostać naruszona, w związku z czym powinno się przestrzegać zasad i praktyk chroniących przed zakażeniami zarówno klientów, jak i personel. Istotna zatem jest edukacja osób zainteresowanych zabiegiem kosmetycznym.
Cel. Analiza wiedzy klientek na temat możliwości zakażenia wirusami WZW typu B oraz WZW typu C w gabinecie kosmetycznym.
Materiał i metoda. Wiedza na temat ryzyka infekcji HBV i HCV została sprawdzona za pomocą ankiety przeprowadzonej pośród 50 losowo wybranych klientek gabinetu kosmetycznego.
Wyniki. Klientki były świadome faktu, że WZW typu B i C może być przekazywane poprzez krew. Jednakże tylko 58% zdawało sobie sprawę z tego, że zabiegi kosmetyczne mogą być również źródłem infekcji.
Wnioski. Badanie ujawnia nisko poziom świadomości zagrożenia HBV i HCV związanego z korzystaniem z zabiegów kosmetycznych. Jakkolwiek poziom wiedzy o wirusowym zapaleniu wątroby wśród klientów jest wysoki, to artykuł pokazuje konieczność opracowywania materiałów edukacyjnych zarówno dla personelu, jak i klientów. Konieczny jest nacisk na edukację zarówno klientów, jak i personelu odnośnie zagrożeń, jakie niesie za sobą kontakt z krwią i nieprzestrzeganie zaleceń higieniczno-sanitarnych w gabinecie kosmetycznym.

Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby, HBV, HCV, klienci, epidemiologia