patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 17.08.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(1): 83-89pldodaj do koszyka

Markowe kosmetyki profesjonalne a konkurencyjność rynku


Joanna Artkop, Aleksandra Sikorska

Zakład Kosmetologii, Instytut Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Streszczenie
Wprowadzenie. W ostatnich latach nastąpił niezwykle dynamiczny rozwój rynku usług i produktów z zakresu kosmetyki profesjonalnej. Duży popyt na kosmetyki i usługi kosmetologiczne oraz potencjał rynku zdecydowały o tym, iż jest on postrzegany jako szczególnie atrakcyjny dla producentów i inwestorów.
Cel. Celem pracy było określenie zainteresowania rynkiem kosmetycznym w Polsce, jego podziału na poszczególne segmenty. W pracy dokonano również próby poznania preferencji konsumenckich kobiet na rynku kosmetycznym oraz wskazanie różnic pomiędzy kosmetykami profesjonalnymi stosowanymi w gabinetach kosmetycznych, a detalicznymi (ogólnodostępnymi).
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 100 kobiet przy pomocy kwestionariusza ankiety autorstwa własnego, zawierającego 25 pytań.
Wyniki i wnioski. Przeprowadzone badanie wykazało, iż markowe kosmetyki gabinetowe są konkurencyjne w porównaniu do produktów kosmetycznych ogólnodostępnych. Odnosi się to zarówno do ich działania na skórę, składu jak i skuteczności. Marki kosmetyków gabinetowych są odzwierciedleniem wyższej jakości, a co za tym idzie wyższej ceny, która jest główną barierą dla większości osób, które wzięły udział w badaniu. Badania wskazały, że najbardziej znane wśród konsumentów są kosmetyki marek zaopatrujących popularne drogerie kosmetyczne. Mimo szerokiej konkurencji na rynku i braku kosmetyków profesjonalnych w sieciach detalicznych, kosmetyki specjalistyczne cieszą się coraz większą popularnością.

Słowa kluczowe: kosmetyki detaliczne, rynek kosmetyczny, kosmetyki profesjonalne