patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 18.08.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(2): 121-125endodaj do koszyka

Niechirurgiczne wewnątrznaczyniowe metody leczenia teleangiektazji i żylaków kończyn dolnych


Magdalena Wyszkowska-Kolatko 1/, Karolina Słoczyńska 1/, Mariusz Kózka 2/, Elżbieta Pękala 1/

1/ Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
2/ Oddział Chirurgii Naczyniowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Streszczenie
Teleangiektazje i żylaki kończyn dolnych stanowią częsty problem zarówno estetyczny jak i medyczny. Operacja chirurgiczna jest standardową procedurą wykorzystywaną w leczeniu żylaków, natomiast skleroterapia zyskała uznanie jako skuteczna metoda w terapii teleangiektazji kończyn dolnych. Istnieją jednak alternatywne, niechirurgiczne metody leczenia zmian naczyniowych kończyn dolnych m.in.: fotokoagulacja laserowa, ablacja radiofrekwencyjna i ablacja laserowa. Ponadto, ze względu na postęp technologiczny, obserwuje się rozwój powszechnie stosowanych technik takich jak skleroterapia i flebektomia. Warto również podkreślić, że przy wyborze strategii leczenia zmian naczyniowych, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim średnicę i położenie naczynia. Wspólną cechą niechirurgicznych, wewnątrznaczyniowych sposobów leczenia jest proces prowadzący do uszkodzenia ściany naczynia. Efekt ten osiąga się poprzez zastosowanie środka uszkadzającego (termicznego, elektrycznego, chemicznego lub ich kombinacji), który wprowadzany jest do żyły docelowej poprzez niewielkie nakłucie. Techniki niechirurgiczne w porównaniu z tradycyjnymi metodami chirurgicznymi, znacznie rzadziej prowadzą do powstawania działań niepożądanych, czy powikłań, takich jak: utrata czucia skórnego, krwiaki, zakażenia ran czy zakrzepica żył głębokich. Ponadto, alternatywne metody leczenia pozwalają zmniejszyć ryzyko infekcji i zapewniają krótszy czas rekonwalescencji. Niniejszy artykuł przedstawia krótki zarys niechirurgicznych, wewnątrznaczyniowych metod leczenia teleangiektazji i żylaków kończyn dolnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich zalet i ograniczeń.

Słowa kluczowe: fotokoagulacja laserowa, ablacja radiofrekwencyjna, teleangiektazje, żylaki kończyn dolnych