patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 18.08.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(2): 134-144pldodaj do koszyka

Kariery absolwentów różnych uczelni kosmetologicznych na terenie województwa mazowieckiego


Anna Stańczyk, Ewa Sobolewska, Jacek A. Michalski

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie

Streszczenie
Wprowadzenie. Praca opisuje podstawowe zagadnienia związane z determinantami sukcesu zawodowego, planowaniem ścieżki kariery oraz rozwojem zawodowym w kontekście pracy kosmetologa.
Cel. Celem badania było dotarcie do absolwentów uczelni kształcących kosmetologów i ocena czy, i w jaki sposób ukończenie określonej uczelni wpływa na ich ścieżkę kariery.
Materiał i metody. Na potrzeby pracy badaniami objęto 500 absolwentów różnych uczelni kosmetologicznych znajdujących się w województwie Mazowieckim. Narzędziem badań była autorska ankieta zawierająca pytania zamknięte.
Wnioski. Zgromadzone wyniki dostarczyły informacji odnośnie stanowisk piastowanych przez respondentów, ich sytuacji finansowej, oceny aktualnej sytuacji zawodowej oraz możliwości awansu i planów rozwoju kariery z perspektywy ukończonych uczelni.

Słowa kluczowe: kosmetologia, wybór zawodu, sukces zawodowy, kształcenie, wybór kierunku studiów