patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 18.08.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(2): 161-165pldodaj do koszyka

Regulacje prawne w zawodzie kosmetologa


Michał Wiciński, Joanna Klonowska, Kamila Rydel, Paweł Szyperski

Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Streszczenie
Wprowadzenie. Salony kosmetyczne są standardem w infrastrukturze miejskich punktów usługowych. Specjalistą świadczącym usługi w takim zakładzie pracy jest kosmetolog. W związku z ingerencją kosmetologów w ciało ludzkie istnieje przekonanie, że powinny istnieć: zasady i obostrzenia dotyczące funkcjonowania tego typu placówek, określone wymagania kwalifikacyjne stawiane kadrze pracowniczej oraz zakresy kompetencyjne odnoszące się do wykonywanych zabiegów.
Cel. Zapoznanie się z istniejącymi regulacjami prawnymi dotyczących zawodu kosmetologa w Polsce oraz poznanie opinii społecznej na temat pracy zawodowej kosmetologa.
Materiał i metoda. Ankieta została przeprowadzona wśród 54 losowo wybranych klientów i pracowników salonu kosmetycznego, która sprawdza jakie jest postrzeganie zawodu kosmetologa oraz jaki jest stosunek do aktualnie obowiązujących regulacji prawnych.
Wyniki. Przeprowadzone badania wśród klientów salonów kosmetycznych potwierdzają ciągłe zwiększanie się świadomości konsumenckiej, co do jakości wykonywanych usług. Wśród ankietowanych można wyraźnie zauważyć, iż istnieje niezadowolenie z istniejącej sytuacji prawnej zawodu.
Wnioski. Badanie podkreśla problem regulacji prawnej zawodu kosmetologa. Jakkolwiek następuje wzrost zapotrzebowania społecznego na usługi kosmetologów, to artykuł pokazuje konieczność opracowania i sprecyzowania zasad postępowania prawnego w kosmetologii. Umożliwi to wzrost jakości świadczeń kosmetologicznych.

Słowa kluczowe: kosmetologia, regulacje prawne, klienci, prawo