patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 08.06.2023
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(2): 166-168pldodaj do koszyka

Kreowanie tożsamości Salonu Kosmetycznego w oparciu o wybrane wartości niematerialne


Jolanta Stawska 1/, Ewa Kemicer-Chmielewska 2/, Joanna Pierzak-Sominka 2/

1/ Magistrantka w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2/ Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Streszczenie
Wprowadzenie. W Polsce na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć coraz większe zainteresowanie usługami kosmetycznymi podyktowane potrzebą profesjonalnej pielęgnacji ciała i urody. Wraz ze wzrostem popytu na usługi kosmetyczne znacznie wzrosła liczba salonów kosmetycznych, powodując tym samym ich nadmiar na rynku i wywołując zjawisko konkurencji. W warunkach konkurencji klient staje się najważniejszy przez co sama sprzedaż jakościowo dobrej usługi kosmetycznej nie zapewni już sukcesu, klientowi trzeba zaoferować coś więcej, pewną wartość dodaną, niekoniecznie uchwytną materialnie.
Cel. Ocena ważności wybranych niematerialnych wartości tożsamości przez nabywców usług kosmetycznych z uwzględnieniem ich wieku i wykształcenia.
Materiał i metody. Grupę badanych stanowiło 114 klientek wybranych salonów kosmetycznych w Szczecinie. W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Wyniki badania pokazują, że najważniejszą taką wartością niematerialną dla respondentów jest przede wszystkim marka kosmetyków stosowanych do wykonania usługi kosmetycznej. Analiza statystyczna wykazała, że na taki wybór wpływa wiek ankietowanych. Klientki biorące udział w badani wskazały, że najczęściej podczas wizyty w salonie kosmetycznym zwracają uwagę na kolor ścian, umeblowanie i dekoracje, co z kolei nie jest istotnie statystycznie zależne od wieku i wykształcenia.
Wnioski. Kreując tożsamość salonu kosmetycznego w sposób celowy, świadomy i kompleksowy należy zwrócić uwagę na markę kosmetyków używanych podczas wykonywania usług kosmetycznych. Nie bez znaczenia dla klientek salonu kosmetycznego pozostają wybrane elementy wizualne.

Słowa kluczowe: tożsamość, marketing usług kosmetycznych, salon kosmetyczny