patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 01.10.2023
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(4): 285-293pldodaj do koszyka

Mechanizmy inhibicji drożdżaków Candida przez konserwanty kosmetyczne


Magdalena K. Biesiadecka

Zakład Genetyki, Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego w Kolbuszowej

Streszczenie
Substancje konserwujące to związki ograniczające wzrost oraz namnażanie się mikroorganizmów, dzięki czemu znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym w produktach spożywczych oraz kosmetykach. Układy konserwujące często złożone są z kilkunastu związków o wielopłaszczyznowych mechanizmach działania skierowanych przeciwko niebezpiecznym mikroorganizmom, takim jak gatunki z rodzaju Candida, które powodują pleśniawki, grzybice, jak również przewlekłą kandydozę. Istotnym aspektem przy doborze substancji antydrobnoustrojowych kosmetyku jest MIC (minimal inhibitory concentration) czyli minimalne stężenie powodujące inhibicję patogenów, jak również MAC (maximum allowed concentration) wartość progowa dopuszczona przepisami prawa. Nadużywanie konserwantów w preparatach kosmetycznych podnosi ryzyko wystąpienia skutków ubocznych zwłaszcza u dzieci oraz alergików. Wśród najczęściej stosowanych substancji o charakterze przeciwbakteryjnym oraz przeciwgrzybicznym wymienić należy parabeny czyli estry kwasu p-hydroksybenzoesowego, powodujące inhibicję syntezy kwasów nukleinowych oraz dezaktywację szlaków transportowych drobnoustrojów. Związki te cechują się jednak aktywnością estrogenową i odnotowane zostały poważne skutki uboczne ich nadużywania w postaci atopowego zapalenia skóry. Alternatywą dla obecnie wykorzystywanych konserwantów wydają się być związki pochodzenia naturalnego, takie jak linalol zawarty w olejku anyżowym, czy pozyskiwany z brzozy ksylitol, jak również mieszaniny substancji współdziałających na zasadzie synergii. Potencjalnymi konserwantami są nanocząstki srebra, których mechanizmy inhibicji nie są znane, jednak poszukiwanie nowych środków hamujących wzrost drożdżaków jest konieczne ze względu na duże zagrożenie szczepami opornymi drożdżaków z rodzaju Candida.
Celem niniejszej pracy jest przegląd literatury dotyczącej poznanych do tej pory mechanizmów inhibicji wzrostu drożdżaków przez wybrane konserwanty kosmetyczne oraz przedstawienie nowych potencjalnie alternatywnych substancji hamujących wzrost drobnoustrojów, jednocześnie nie powodujących skutków ubocznych.

Słowa kluczowe: Candida, konserwanty, kosmetyki, inhibicja