patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 17.08.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(4): 300-305endodaj do koszyka

Składniki żywności jako mediatory objawów w trądziku różowatym


Izabela Załęska 1/, Urszula Goik 2/

1/ Institute of Cosmetology, Faculty of Motor Rehabilitation, University of Physical Education in Krakow, Poland
2/ Faculty of Food Technology, University of Agriculture in Krakow, Krakow, Poland

Streszczenie
Trądzik różowaty (TR) (rosacea) jest schorzeniem stwarzającym problemy diagnostyczne i poznawcze nie tylko w aspekcie osobniczym, ale także medycznym i farmakologicznym. Aktualnie wiadomo, że skuteczność leczenia farmakologicznego choroby jest mocno ograniczona. Fenotypowo trądzik różowaty jest wykładnikiem predyspozycji genetycznych kontrolowanych przez czynniki środowiskowe. Obraz kliniczny choroby uzależniony jest w dużym stopniu od stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem diety pacjenta. Terapia schorzenia opiera się na podtrzymywaniu okresów remisji i wobec złożoności etiologicznej i klinicznej nie bazuje na konkretnym algorytmie. W związku z tym szczególne znaczenie przypisuje się eliminacji czynników środowiskowych, w tym produktów spożywczych, nasilających manifestację kliniczną schorzenia. Przed laty trądzik różowaty kojarzono z rolnikami, których narażenie na niekorzystne czynniki atmosferyczne było większe. W dzisiejszych czasach ta choroba nie odróżnia już mieszkańców wsi od zamożnych, pracujących w biurowcach biznesmenów, w szczególności przy ekspozycji ich skóry na niskie temperatury (narty na lodowcu, wysoko w górach).
Niniejsze opracowanie stanowiące przegląd piśmiennictwa jest traktowane jako teoretyczne uzasadnienie podjętych badań własnych, których celem jest wyłonienie pokarmów wpływających na zaostrzenie zmian skórnych u osób o różnym kolorze skóry, z rozpoznanym trądzikiem różowatym.

Słowa kluczowe: trądzik różowaty, składniki żywności, mediatory objawów TR, rosacea