patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 18.08.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(4): 312-320pldodaj do koszyka

Współczesne kierunki rozwoju trychologii w Polsce oraz trychologiczne ustalenia terminologiczne


Joanna Klonowska

Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Streszczenie
Zainteresowanie ludzi ich wyglądem wiąże się z dbałością o włosy, które są jednym ze współczesnych atrybutów atrakcyjności. Spowodowało to rozwój trychologii, w której kręgu zainteresowań znalazły się włosy i skóra owłosiona głowy. Ideą artykułu jest wskazanie aktualnych kierunków rozwoju tej dziedziny w Polsce oraz zainicjowanie naukowej dyskusji na temat trychologii i zwodu trychologa. W tym celu wskazano czynniki wpływające na rozwój trychologii i zawodu trychologa w naszym kraju. Wieloznaczność pojęciowa zawodu powoduje niejasności semantyczne dlatego też przypomniano oraz dokonano weryfikacji i konfrontacji pojęć zawód oraz specjalność w kontekście trychologicznym. W wyniku dyskusji stworzono syntetyczny profil zawodowy trychologa. Wskazano istotne różnice pomiędzy trychoterapią lekarską a nielekarską w zakresie dysfunkcji włosów i skóry owłosionej głowy. W efekcie tego zaproponowano określenia trychologia oraz trychologia medyczna i trychologia kosmetologiczna (profilaktyczno-zachowawcza), jako nazwy specjalności trychologicznych. Wprowadzenie takiej nomenklatury pozwoliłoby na oddzielenie trychologicznych kuracji leczniczych od trychologicznych kuracji pielęgnacyjnych. Wskazano też warunki konieczne do pełnego ukształtowania się zawodu trychologa i specjalności trychologicznych. Warunkiem sine qua non ukształtowania się dojrzałej tożsamości zawodowej trychologa jest odpowiedni system szkół czy uczelni, które przygotują go do pracy zawodowej. Zdaniem autorki, aktualnie obserwuje się próby tworzenia takiego systemu. Potrzebne są jednak gruntowne studia empiryczne wykazujące swoistość charakteru kształcenia i praktyki zawodowej trychologów. Wymaga to zastosowania interdyscyplinarnej metodologii badawczej.

Słowa kluczowe: trychologia, trycholog, trychologia medyczna, trychologia kosmetologiczna