patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 18.08.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(4): 331-338pldodaj do koszyka

Usługi kosmetyczne świadczone na obszarach wiejskich i miejskich


Artur Kotwas 1/, Judyta Staszewska 2/, Paulina Zabielska 1/, Beata Karakiewicz 1/

1/ Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2/ Studenckie Koło Naukowe, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Streszczenie
Wprowadzenie. W Polsce, rynek kosmetyczny, ulega szybkiemu rozwojowi. Powstaje wiele gabinetów kosmetycznych, które chcąc dopasować się do struktury popytu, oferują klientom różnorodne zabiegi. Lokalizacja salonu odgrywa istotną rolę przy podejmowaniu decyzji na temat skorzystania z danej usługi. Powinien on być zlokalizowany tak, aby klient mógł zaspokoić swoje potrzeby blisko miejsca swojego zamieszkania.
Cel pracy. Celem pracy było poznanie specyfiki usług kosmetologicznych świadczonych na obszarach wiejskich i miejskich.
Materiał i metody. W procesie badawczym wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, która została przeprowadzona wśród mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich powiatu człuchowskiego w województwie pomorskim. Do analizy finalnie włączono 142 poprawnie wypełnione kwestionariusze.
Wyniki. Ankietowani zamieszkujący obszar miejski najczęściej na usługi kosmetyczne przeznaczali miesięcznie kwoty w przedziale od 51 do 150 zł. Mieszkańcy wsi zaś kwoty od 251 do 350 zł. W większości, respondenci korzystali z usług kosmetycznych w swoim mieście, jednak część osób decydowała się na zabiegi oferowane w salonach zlokalizowanych w innych miejscowościach. Wszyscy badani najczęściej decydowali się na kosmetykę twarzy. Wśród badanych, zarówno mieszkańców miasta jak i wsi, najczęściej pozyskiwali wiedzę na temat usług kosmetycznych z Internetu.
Wnioski. Lokalizacja gabinetu oraz kwalifikacje kosmetologa to najważniejsze czynniki decydujące o wyborze konkretnego salonu. Mieszkańcy gminy miejskiej oraz gmin wiejskich uważają, że ceny zabiegów są za wysokie i wciąż brakuje salonów dopasowanych do potrzeb każdego klienta. Wyrażany jest także postulat tworzenia nowych salonów kosmetycznych, odpowiadających na aktualnie zgłaszany popyt.

Słowa kluczowe: rynek, usługi kosmetyczne, obszar miejski, obszar wiejski