patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 18.08.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(4): 347-351pldodaj do koszyka

Możliwości wykorzystania ekstraktu z żurawiny błotnej w preparatach kosmetycznych


Monika Michalak 1/, Magdalena Sikora 2/, Ryszard Glinka 3/, Jacek Krzciuk 4/

1/ Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
2/ Instytut Podstaw Chemii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka
3/ Katedra Kosmetologii, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
4/ Naturex S.C. Katowice

Streszczenie
Wprowadzenie. Istotnym elementem pielęgnacji skóry jest jej właściwe nawilżenie i natłuszczenie. Jedną z form preparatów kosmetycznych, których zadaniem jest utrzymanie równowagi wodno-tłuszczowej w naskórku, są emulsje. W recepturach preparatów emulsyjnych szczególne miejsce zajmują ekstrakty roślinne, wykorzystywane jako składniki o szerokim spektrum aktywności. Wśród surowców pochodzenia roślinnego wymienić można żurawinę błotną. Pozyskiwany z niej ekstrakt charakteryzuje się dużą zawartością związków bioaktywnych, w tym antyoksydantów, witamin i soli mineralnych, mających korzystny wpływ na kondycję i wygląd skóry.
Cel. Celem pracy było określenie możliwości wykorzystania ekstraktu z żurawiny błotnej w preparatach do pielęgnacji twarzy.
Materiał i metody. Opracowano recepturę bazową oraz wykonano preparaty w postaci emulsji O/W zawierające ekstrakt z żurawiny błotnej o określonej zawartości składników aktywnych. Dla produktów wytworzonych w pracowni Surowców Kosmetycznych Instytutu Podstaw Chemii Żywności Politechniki Łódzkiej przeprowadzone zostały badania obejmujące pomiar lepkości dynamicznej i pH oraz oznaczenie liczby nadtlenkowej. Preparaty kosmetyczne poddano ponadto analizie sensorycznej i hedonistycznej.
Wyniki. Dodatek ekstraktu z żurawiny zapewnia stabilność oksydacyjną recepturowanego preparatu w postaci emulsji O/W. Komponent ten wywiera pewien wpływ na takie parametry fizykochemiczne, jak lepkość czy pH kosmetyku. W ocenie konsumentów odczucia po aplikacji, jak i ogólna ocena preparatu z jego zawartością są pozytywne.
Wnioski. Przeprowadzone badania wskazują, że ekstrakt z żurawiny błotnej może być wykorzystywany jako naturalny antyoksydant, efektywnie zabezpieczający preparaty kosmetyczne, który ponadto zapewnia dobre efekty kosmetyczne.

Słowa kluczowe: żurawina błotna, ekstrakty roślinne, emulsje, pielęgnacja skóry