patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 27.11.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(4): 352-358pldodaj do koszyka

Ocena wiedzy pracownic wybranych solariów województwa śląskiego na temat promieniowania UV i jego szkodliwości


Irmina Szatan, Aleksandra Kulik, Joanna Domagalska, Anna Rogalska, Przemysław Nowak

Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie
Wprowadzenie. Urządzenia opalające dostępne w solariach emitują promieniowanie nadfioletowe mogące skutkować uszkodzeniami w obrębie skóry, układu immunologicznego, czy narządu wzroku.
Cel. Celem pracy było sprawdzenie, czy pracownicy solariów posiadają odpowiednią wiedzę na temat promieniowania UV oraz możliwych skutków ubocznych sztucznego opalania.
Materiał i metody. Badanie zrealizowano wśród personelu wybranych solariów województwa śląskiego na podstawie kwestionariusza ankiety. Poddana badaniu grupa stanowiła 85 kobiet. Ankietowani udzielali odpowiedzi na pytania autorskiego kwestionariusza odnoszące się do wiedzy na temat promieniowania UV i jego szkodliwości, zaleceń, przepisów oraz zachowań dotyczących obsługi klienta.
Wyniki. Większość badanych (62%) nie wiedziała, że zarówno opalanie słoneczne, jak i sztuczne jest równie szkodliwe. Większość ankietowanych (53%) nie wiedziała także, że nadużywanie solarium wiąże się z uszkodzeniami w obrębie skóry, układu immunologicznego oraz narządu wzroku, przy czym w większości prawidłową wiedzą w tej kwestii wykazały się osoby z wykształceniem średnim. Ponadto, 55% respondentek nie korzysta w swojej pracy z wykazu leków fotouczulających, a tylko 47% nie pozwoliłaby skorzystać z solarium klientowi, który nie ukończył 18 roku życia.
Wnioski. Wiedza pracowników wybranych solariów województwa śląskiego dotycząca promieniowania nadfioletowego i jego szkodliwości związanej z korzystaniem ze sztucznego opalania oraz zaleceń i przepisów związanych z obsługą urządzeń solaryjnych jest niezadowalająca. Celowym wydaje się opracowanie i wdrożenie odpowiednich regulacji prawnych dotyczących zasad bezpieczeństwa użytkowania urządzeń solaryjnych oraz szkoleń osób obsługujących te urządzenia.

Słowa kluczowe: solarium, promieniowanie UV, fototyp skóry, wiedza