patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
sobota, 08.08.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2018, 21(1): 33-40pldodaj do koszyka

Nowoczesne materiały w mineralnych surowcach promieniochronnych


Artur Budzowski, Regina Gil

Zakład Chemii Kosmetycznej, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

Streszczenie
Promieniowanie ultrafioletowe jest jednym z najważniejszych czynników środowiskowych wpływających na życie człowieka na Ziemi. Skutki jego oddziaływania są zarówno pozytywne, jak i negatywne, w tym: oparzenia skóry, przedwczesne starzenie się skóry, jak również nowotwory. Dlatego konieczna jest ochrona skóry przed promieniowaniem UV za pomocą kosmetyków zawierających składniki promieniochronne, czyli surowce kosmetyczne, które odbijają, rozpraszają lub pochłaniają promieniowanie UV. Surowce te dzielimy na filtry mineralne (fizyczne) oraz organiczne (chemiczne). Niniejszy artykuł prezentuje wady i zalety najczęściej stosowanych filtrów mineralnych dopuszczonych do obrotu w krajach UE, takich jak dwutlenek tytanu oraz tlenek cynku, stosowanych zarówno w postaci nanomateriałów, jak i klasycznych pigmentów. Zaprezentowano innowacyjne składniki recepturowe poprawiające właściwości tych filtrów, jak i wyniki najnowszych badań naukowych nad nowymi filtrami mineralnymi. Szczegółowo opisane zostały zalety innowacyjnych nieorganicznych materiałów kompozytowych zaprojektowanych jako efektywne materiały promieniochronne, dostępnych od niedawna na rynku surowców kosmetycznych, a także wdrożonych i opublikowanych w postaci patentów. W artykule zwrócono uwagę na aspekt bezpieczeństwa stosowania kosmetyków z filtrami mineralnymi. Nieustannie prowadzone są badania mające na celu pogłębienie naszej wiedzy w zakresie zagrożeń związanych ze stosowaniem kosmetyków o działaniu promieniochronnym. Dlatego należy pamiętać, że stosowanie kosmetyków, nawet o wysokich wartościach SPF, nie zastąpi prozdrowotnych nawyków, w tym kontroli i ograniczania czasu ekspozycji na światło słoneczne.

Słowa kluczowe: filtry UV, dwutlenek tytanu, tlenek cynku, kompozyty, zarządzanie bezpieczeństwem