patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
sobota, 08.08.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2018, 21(1): 58-65pldodaj do koszyka

Możliwości zastosowania nowych surfaktantów, produktów katalitycznego oksyetylenowania triglicerydów smalcu wieprzowego w podłożach preparatów do dermabrazji


Marian M. Zgoda 1/, Justyna Kołodziejska 2/, Katarzyna Zebzda 3/, Marcin Woskowicz 3/, Aneta Berner-Strzelczyk 3/, Magdalena Piechota-Urbańska 4/, Zbigniew Marczyński 4/

1/ Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
2/ Pracownia Kosmetyki Farmaceutycznej, Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3/ Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
4/ Zakład Farmacji Aptecznej, Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Produkty katalitycznego oksyetylenowania frakcji triglicerydów smalcu wieprzowego o liczbie segmentów oksyetylenowych nTE=5, takie jak Curtoil, Frisol 37R, Frisol 50i Friolehina FL12N to nowe niejonowe surfaktanty, zsyntetyzowane w Zakładzie Środków Powierzchniowo Czynnych ICSO "BLACHOWNIA" w Kędzierzynie-Koźlu. Oksyetylaty o zbadanych właściwościach fizycznych wykazują kompatybilność z sebum człowieka oraz zdolności solubilizacyjne w stosunku do lipofilowych substancji leczniczych (II, IV grupa BCS) i cholesterolu.
Cel. Celem badań była ocena wpływu nowych niejonowych surfaktantów na parametry aplikacyjne i szybkość wymiany masy kwasu salicylowego na granicy faz. Założeniem badań preformulacyjnych było ustalenie optymalnego składu podłoża kosmetycznego dla substancji stosowanych w dermoabrazji.
Materiał i metody. Opracowano składy modelowych podłoży kosmetycznych z wazeliną białą, woskiem pszczelim białym, olejem rzepakowym oraz nowymi surfaktantami, typu Curtoil, Frisol 37R, Frisol 50i oraz Friolehina FL12N. Zbadano liczbę wodną, liczbę potliwości, rozciągliwość, kinetykę utraty lotnych składowych i parametry reologiczne wytworzonych podłoży. W warunkach in vitro oceniono szybkość wymiany masy kwasu salicylowego na granicy faz.
Wyniki. Najwyższymi wartościami liczby wodnej oraz najsłabszą utratą lotnych składowych, niezależnie od składu recepturowego, charakteryzują się podłoża z zawartością surfaktanta Curtoil. Niską lepkość strukturalną i wysoką stabilność tiksotropową wykazano dla podłoża z wazeliną białą i 4% zawartością tego surfaktanta. Najwyższe pole powierzchni pod krzywą dyfuzji. kwasu salicylowego uzyskano w badaniach podłoży absorpcyjnych z surfaktantem Curtoil i woskiem białym.
Wnioski. Najkorzystniejsze parametry aplikacyjne modelowych podłoży zawierających surfaktant typu Curtoil wpływają na efektywny proces dyfuzji substancji stosowanej w dermabrazji (kwas salicylowy).

Słowa kluczowe: podłoża kosmetyczne, niejonowe surfaktanty, smalec wieprzowy, kwas salicylowy