patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
sobota, 08.08.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2018, 21(1): 66-72pldodaj do koszyka

Badania formulacyjne kosmetyku o właściwościach nawilżających - wpływ substancji żelującej na parametry reologii i tekstury kremożelu


Justyna Kołodziejska 1/, Marta Mukoid 1/, Małgorzata Godlewska 2/, Aneta Berner-Strzelczyk 2/, Magdalena Piechota-Urbańska 3/

1/ Pracownia Kosmetyki Farmaceutycznej, Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3/ Zakład Farmacji Aptecznej, Katedra Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Niewłaściwy poziom nawilżenia skóry jest powszechnym problemem kosmetycznym i dermatologicznym. Proces leczenia suchości skóry prowadzony przez lekarza dermatologa może być skutecznie wspomagany przez stosowanie kosmetyków o działaniu nawilżającym. Warunkiem decydującym o efektywnym działaniu kosmetyku jest wprowadzenie do składu zbilansowanych mieszanin substancji aktywnych oraz stworzenie formulacji o odpowiednich parametrach wpływających na efektywność stosowania.
Cel. Celem badań było opracowanie receptury kremożelu o właściwościach nawilżających, wynikających z zawartości substancji aktywnych o potwierdzonej skuteczności. Przeprowadzono ocenę wpływu wartantowych substancji żelujących kremożelu na parametry reologii i tekstury wytworzonych formulacji.
Materiał i metody. Przygotowano receptury kremożeli z zawartością następujących substancji nawilżających: suchy ekstrakt z lnu zwyczajnego, olej arganowy, glicerol, ksylitol. Czynnikiem różnicującym 9 wytworzonych receptur były składniki żelujące, tj. polimery kwasu akrylowego oraz guma ksantanowa. Parametry reologicznewyznaczono przy użyciu reometru cyfrowego typu stożek-płytka. Twardość, rozsmarowywalność, adhezję i kohezję kremożeli zbadano przy użyciu analizatora tekstury.
Wyniki. Formulacje mają charakter płynów nienewtonowskich, rozrzedzanych ścinaniem. Rodzaj zastosowanego polimeru kwasu akrylowego w recepturze ma wpływ na parametry reologii i tekstury formulacji. Wprowadzenie gumy ksantanowej do receptury poprawia parametry aplikacyjne kremożeli. Badania tiksotropowe wykazały wysoką stabilność receptur. Parametr kohezji zbliżony do wartości 1 świadczy o dobrej spójności wytworzonych formulacji.
Wnioski. Najkorzystniejsze parametry aplikacyjne, takie jak: lepkość strukturalna, granica płynięcia twardość i rozsmarowywalność wykazano dla formulacji z Carbopolem 974P i gumą ksantanową, które zastosowano w relacji ilościowej 0,6 do 0,4% składu.

Słowa kluczowe: kremożel, substancje nawilżające, ekstrakt z lnu zwyczajnego, reologia, tekstura