patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
sobota, 08.08.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2018, 21(1): 81-86pldodaj do koszyka

Porównanie właściwości antyoksydacyjnych wybranych płynów micelarnych


Aleksandra Oleszek, Patrycja Pieczywek, Wioleta Pietrzak, Renata Nowak

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie
Wprowadzenie. Ekstrakty roślinne są obecnie szeroko wykorzystywane do produkcji kosmetyków, głównie ze względu na obecność licznych związków biologicznie aktywnych, w tym o właściwościach antyoksydacyjnych. Ten typ aktywności biologicznej jest szczególnie pożądany w płynach micelarnych służących do codziennego oczyszczania i pielęgnacji twarzy.
Cel. Celem niniejszej pracy była analiza składu i porównanie właściwości antyoksydacyjnych wybranych płynów micelarnych zawierających wyciągi roślinne.
Materiał i metody. Przeprowadzono analizę sześciu komercyjnie dostępnych płynów micelarnych. Oznaczono ich zdolność neutralizacji wolnych rodników metodami spektrofotometrycznymi za pomocą czytnika płytek Infinite 200F (Tecan) z użyciem rodnika DPPH. (1,1-difenylo-2-pikrylohydrazylu) oraz kationorodnika ABTS+. (2,2-azynobis-3-etylobenzotiazolino-6-sulfonianu).
Wyniki i wnioski. Badane płyny micelarne wykazały zróżnicowaną aktywność przeciwrodnikową. Najwyższą aktywność antyoksydacyjną w metodzie z użyciem rodnika DPPH. charakteryzował się płyn firmy Vianek, natomiast w metodzie ABTS+. płyn firmy Uroda. Wykazano także wpływ koncentracji płynów na ich aktywność przewciwrodnikową.

Słowa kluczowe: antyoksydanty, wolne rodniki, DPPH, ABTS, płyny micelarne, ekstrakty roślinne