patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
sobota, 08.08.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2018, 21(1): 87-95pldodaj do koszyka

Zespół wypalenia zawodowego w zawodzie kosmetologa w opinii menagerów gabinetów kosmetologicznych - raport z badań ilościowych


Maciej Klonowski 1/, Joanna Klonowska 2/

1/ Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
2/ Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Streszczenie
Wprowadzenie. Zespół wypalenia zawodowego dotyczy przedstawicieli zawodów wymagających dużego zaangażowania emocjonalnego. Przeprowadzone w przeszłości przez autorów artykułu badanie jakościowe eksplorujące występowanie tego zjawiska wśród kosmetologów rozpoczęto od osób, które profesjonalnie zajmują się zarządzaniem zespołem kosmetologów - menagerów gabinetów kosmetologicznych. Jego wyniki stały się punktem wyjścia do prezentowanych w niniejszym artykule wyników badań ilościowych.
Cel. Zebranie i analiza ilościowa opinii menagerów gabinetów kosmetologicznych na temat zjawiska zespołu wypalenia zawodowego w zawodzie kosmetologa.
Materiał i metoda. W celu zebrania opinii menagerów gabinetów kosmetologicznych na temat zespołu wypalenia zawodowego w zawodzie kosmetologa przeprowadzono badanie ilościowe za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety. Badaniem objęto 75 menagerów gabinetów kosmetologicznych z całej Polski.
Wyniki. Menagerowie wskazali istotne determinanty, symptomy oraz metody zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego wśród kosmetologów.
Wnioski. Działania menagerów salonów kosmetologicznych stanowią istotne determinanty zespołu wypalenia zawodowego. Menagerowie posiadają narzędzia mogące zapobiegać jego powstawaniu.

Słowa kluczowe: kosmetolog, wypalenie zawodowe, zespół wypalenia zawodowego, menager