patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 20.05.2019
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2018, 21(3): 188-198pldodaj do koszyka

Charakterystyka gum roślinnych, ich zastosowanie w kosmetologii oraz roślinne źródła ich pozyskiwania


Halina Ekiert, Natalia Morawska, Karolina Stańczyk, Agnieszka Szopa

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Streszczenie
W pracy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące gum roślinnych - ich chemizmu, właściwości fizyko-chemicznych, lokalizacji w roślinach oraz ich rozpowszechnienia w świecie roślin. Podkreślono ważną pozycję tej grupy surowców bezpostaciowych w produkcji kosmetyków, leków i środków spożywczych. Zasadniczą częścią pracy jest szczegółowa charakterystyka botaniczno-chemiczna ośmiu gum roślinnych oraz gatunków roślin będących ich źródłem. W przeglądzie uwzględniono zarówno gatunki roślin będące źródłem gum, które są surowcami farmakopealnymi (Acacia sp., Astragalus sp., Cyamopsis tetragonolobus), jak i liczne inne gatunki dostarczające gum ważnych w produkcji kosmetyków oraz środków spożywczych.

Słowa kluczowe: gumy roślinne, rośliny kosmetyczne, charakterystyka botaniczno-chemiczna roślin dostarczających gum, znaczenie kosmetyczne, aplikacje farmaceutyczne, znaczenie spożywcze