patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 20.05.2019
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2018, 21(3): 199-205pldodaj do koszyka

Wykorzystanie brunatnic Phaeophyta w kosmetyce


Barbara Bacler-Żbikowska 1/, Ewelina Maruszewska 2/, Adam Stebel 1/

1/ Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2/ Koło Botaniczne CEDRO przy Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Streszczenie
Brunatnice (Phaeophyta) są glonami wielokomórkowymi, najczęściej o wysoko zorganizowanej budowie plechy, rosnące w wodach słonych. Charakterystyczną brunatną barwę ich komórek nadaje barwnik fukoksantyna. Ściana komórkowa brunatnic jest dwuwarstwowa - wewnętrzna celulozowa i zewnętrzna pektynowa, która zawiera m.in. duże ilości kwasu alginowego. Materiałami zapasowymi są tłuszcze, laminaryna i specyficzny dla tej gromady mannitan. Bogaty skład chemiczny plechy warunkuje ich różnorodne działanie kosmetyczne i lecznicze, stąd też są wykorzystywane w preparatach, zabiegach kosmetycznych, a nawet suplementach diety. Praca zawiera informacje o wykorzystaniu w kosmetyce 14 gatunków brunatnic.

Słowa kluczowe: glony (algi), brunatnice, kosmetyka, kosmetologia