patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 20.05.2019
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2018, 21(3): 215-222pldodaj do koszyka

Witamina E w kosmetyce i farmacji


Anna Piotrowska 1/, Paulina Kotarba 2/, Olga Czerwińska-Ledwig 1/, Urszula Goik 3/, Łukasz Tota 4/

1/ Zakład Biochemii i Podstaw Kosmetologii, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
2/ Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii i Podstaw Kosmetologii, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
3/ Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
4/ Zakład Fizjologii i Biochemii, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Streszczenie
Witaminy to niskocząsteczkowe związki organiczne, których występowanie w organizmie jest niezbędne dla poprawnego przebiegu licznych procesów metabolicznych i biochemicznych, w tym działania antyoksydacyjnego. Jednym z najbardziej znanych niskocząsteczkowych przeciwutleniaczy nieenzymatycznych jest witamina E. W niniejszej pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego aktywności witaminy E i możliwości stosowania jej w wybranych jednostkach chorobowych po aplikacji zewnętrznej jak i stosowanej doustnie.
Analiza dostępnych publikacji o charakterze przeglądowym, badawczym i kazuistycznym wykazała skuteczność witaminy E w kosmetyce, chorobach alergicznych, profilaktyce jak i wspomaganiu leczenia pewnych chorób nowotworowych, leczeniu niepłodności męskiej, terapii blizn i nieprawidłowości gojenia ran. Autorzy opisali najczęściej stosowane w preparatach kosmetycznych związki z grupy witaminy E oraz jej pochodnych.
Ilość dobrze skonstruowanych prac badawczych dotyczących działania witaminy E aplikowanej zewnętrznie jest niestety bardzo ograniczona, co wskazuje na konieczność prowadzenia dalszych badań w tym kierunku. Umożliwi to dalszą weryfikację wiedzy opartej w dużej mierze na tradycyjnym stosowaniu w danych jednostkach chorobowych.

Słowa kluczowe: tokoferole, tokotrienole, antyoksydanty nieenzymatyczne, przeciwutleniacze niskocząsteczkowe