patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 20.05.2019
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2018, 21(3): 244-252pldodaj do koszyka

Właściwości reologiczne i aplikacyjne kremów rewitalizujących zawierających wybrane ekstrakty roślinne oraz komórki macierzyste


Justyna Kołodziejska 1/, Sławomira Nowak 2/, Zbigniew Marczyński 3/, Katarzyna Fogler 4/, Marian M. Zgoda 4/

1/ Pracownia Kosmetyki Farmaceutycznej, Zakład Technologii Postaci Leku Katedra Farmacji Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2/ Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3/ Zakład Farmacji Aptecznej Katedra Farmacji Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
4/ Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Preparaty kosmetyczne o recepturowym składzie hydrożelowej emulsji typu HIPRE zostały wykorzystane jako vehiculum do wytworzenia rynkowej formy kosmetyków zawierających nie tylko oryginalne ekstrakty roślinne, olej arganowy, witaminy E i C lecz także kalusową hodowlę komórek macierzystych. Hydrożelową strukturę preparatów tworzą usieciowany Carbomer, a także Hydromanil™, która sprzyja podczas ekspozycji głębokiemu nawilżaniu warstwy rogowej naskórka.
Cel. Celem badań rynkowych preparatów o morfologicznej strukturze hydrożelowej emulsji było oszacowanie szybkości utraty lotnych składowych, wyznaczenie wartości granicy płynięcia. Umożliwi to oszacowanie szybkości wymiany masy biologicznie aktywnych struktur na granicy faz w warunkach in vitro.
Materiały i metody. Materiał do badań stanowiły rynkowe preparaty z komórkami macierzystymi. Zbadano szybkość utraty lotnych składowych. W warunkach in vitro oceniono szybkość dyfuzji strumienia jonów do kompartmentu zewnętrznego.
Wyniki. W hydrożelowej strukturze preparatów oznaczona zawartość lotnych składowych - mimo wprowadzenia do ich receptury hydrożelowych kompleksów wiążących wodę, stanowiła od 60% do 86% ich masy. Wyznaczona granica płynięcia dla badanych preparatów umożliwiła wyliczenie współczynnika dyfuzji dla środków leczniczych, kwas cytrynowego i środków konserwujących. Obecność trójglicerydów i wit. B w znaczący sposób utrudnia proces wymiany masy na granicy faz mimo znaczącej różnicy w gradiencie osmolarności. Zmierzone wartości pH preparatów są kompatybilne z aktywnością jonu wodorowego na powierzchni skóry.
Wnioski. Hydrożelowe emulsje typu HIPRE są oryginalnymi preparatami nawilżającymi w których składzie znajdują się hydrofilowe biopolimery oraz sieciowane polimery syntetyczne, które decydują o lepkości preparatów i ich efektywności. Ekstrakty roślinne, witaminy E i C, a także kwas cytrynowy i komórki macierzyste sprzyjają podczas ekspozycji rewitalizacji skóry.

Słowa kluczowe: kremy rewitalizujące, dostępność farmaceutyczna, granica płynięcia, komórki macierzyste