patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 20.05.2019
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2018, 21(3): 253-259pldodaj do koszyka

Opracowanie składu oraz ocena właściwości aplikacyjnych oleożeli zawierających olejek z drzewa herbacianego


Magdalena Wróblewska 1/, Ilona Darasz 2/, Katarzyna Winnicka 1/

1/ Zakład Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2/ studentka, kierunek Kosmetologia, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Streszczenie
Wprowadzenie. Oleożele definiowane są jako półstałe preparaty otrzymywane poprzez żelowanie cieczy lipofilowych przy pomocy odpowiednich substancji tworzących strukturę sieciową. Łączą one zalety maści przygotowywanych z wykorzystaniem tradycyjnych podłoży i olejów. Oleożele posiadają korzystne cechy reologiczne, zapewniają lepszą rozpuszczalność hydrofobowych substancji aktywnych, a z uwagi na charakter lipofilowy mogą zwiększać przenikanie związków czynnych przez warstwę rogową skóry.
Cel. Celem pracy było opracowanie składu oraz ocena właściwości oleożeli z olejkiem z drzewa herbacianego. Zbadano wpływ rodzaju oleju oraz dodatku olejku z drzewa herbacianego na cechy reologiczne, mechaniczne i bioadhezyjne oleożeli.
Materiał i metody. Oleożele przygotowano wykorzystując różne oleje oraz krzemionkę koloidalną jako czynnik sieciujący. Sporządzone preparaty poddano analizie wizualnej, oceniono ich właściwości reologiczne oraz mechaniczne tj. twardość, spoistość, adhezyjność. Przeprowadzono również badanie adhezji ex vivo na modelu skóry bezwłosych myszy.
Wyniki i wnioski. Otrzymane oleożele były układami nienewtonowskimi rozrzedzanymi ścinaniem i wykazywały właściwości tiksotropowe. Dodatek olejku z drzewa herbacianego spowodował zwiększenie lepkości, twardości, spoistości oraz adhezyjności oleożeli, największy wzrost obserwowano w przypadku oleożelu z olejem parafinowym. Stwierdzono także, że olejek z drzewa herbacianego niekorzystnie wpływał na właściwości tiksotropowe oleożelu z olejem rycynowym. Wszystkie preparaty charakteryzowały się bioadhezyjnością, a dodatek olejku znacząco zwiększył zdolność przylegania preparatów na bazie olejów parafinowego oraz rycynowego. Ze względu na korzystne cechy aplikacyjne i odpowiednie właściwości adhezyjne opracowane podłoża oleożelowe z olejów lnianego i z oliwek mogą stanowić dobre nośniki dla olejku z drzewa herbacianego do podania na skórę.

Słowa kluczowe: oleożele, olejek z drzewa herbacianego, lepkość, właściwości mechaniczne, bioadhezja