patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 20.05.2019
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2018, 21(3): 260-262pldodaj do koszyka

Ocena wpływu jonów żelaza i miedzi na barwienie włosów ludzkich henną (Lawsonia inermis)


Jacek Arct 1,2/, Katarzyna Pytkowska 1,2/, Kinga Owczarczyk 1/

1/ Wydział Kosmetologii, Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie
2/ Fundacja dr Seidla w Warszawie

Streszczenie
Wprowadzenie. Henna (sproszkowane liście lub wyciąg z Lawsonia inermis) jest popularnym środkiem do barwienia włosów i skóry. Często jest stosowana jako dodatek do innych środków koloryzujących. Wiadomo że szereg kationów nieorganicznych zmienia odcień wybarwień. Woda używana do mycia często jest zanieczyszczona jonami metali, które mają tendencję do kumulacji we włosach. Wskazywało to na możliwość uzyskiwania rożnych wybarwień zależnie od stopnia i typu zanieczyszczenia wody.
Cel. Celem pracy była ocena wpływu jonów żelaza i miedzi, na efekty kolorystyczne barwienia henną włosów ludzkich.
Materiały i metody. Do badań zastosowano włosy ludzkie w kolorze jasny blond, które moczono w wodnych roztworach 10% soli żelaza i miedzi, a następnie barwiono henną. Po wysuszeniu wykonywano pomiary barwy chromametrem w skali L*a*b*. Jako wzorzec przyjęto barwę włosów naturalnych przed potraktowaniem henną lub roztworami soli metali.
Wyniki. Henna na włosach traktowanych solami metali powoduje znaczący spadek ich jasności. Włosy traktowane solami żelaza i następnie henną przybierają odcień, w którym udział barwy czerwonej jest niewielki. Barwienie henną włosów traktowanych uprzednio solami żelaza i miedzi zmniejsza znacznie udział barwy żółtej.
Wnioski. Traktowanie włosów solami żelaza i miedzi wpływa w istotny sposób na efekty barwienia henną. Obserwowano znaczne przyciemnienie przy niewielkim udziale barwy czerwonej i zmniejszeniu udziału barwy żółtej. Można się spodziewać że zanieczyszczenie wody będzie miało istotny wpływ na barwienie włosów preparatami zawierającymi hennę. Wpływ stężenia jonów metali na barwienie włosów henną będzie przedmiotem oddzielnych badań.

Słowa kluczowe: Lawsonia inermis, henna, lawson, barwienie włosów, sole żelaza, sole miedzi, wpływ metali, zmiana koloru