patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 20.05.2019
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2018, 21(3): 274-279pldodaj do koszyka

Ocena wiedzy pacjentów gabinetów podologicznych na temat profilaktyki hiperkeratoz


Justyna Belka, Anna Krzeszewska-Zaręba

Wydział Ochrony Zdrowia, Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

Streszczenie
Wprowadzenie. Hiperkeratozy są najczęściej spotykaną dolegliwością wśród pacjentów gabinetów podologicznych. Zmiany tego typu znacznie pogarszają komfort życia osób obciążonych. Wywołują reakcję bólową i są przyczyną stanów zapalnych oraz infekcji. Błędnie diagnozowane i pielęgnowane mogą znacznie pogorszyć kondycję stóp.
Cel. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy pacjentów gabinetów podologicznych na temat zrogowaceń w obrębie stóp, ukazanie ewentualnych błędów w zakresie pielęgnacji stóp oraz określenie głównych przyczyn ich powstawania.
Materiał i metody. Badanie ankietowe przeprowadzone zostało wśród 100 pacjentów gabinetów podologicznych, u których występował problem zrogowaceń w obrębie stóp. W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji.
Wyniki. Kilkuletnie zmiany hiperkeratotyczne zadeklarowało aż 52% respondentów. Respondenci stosują niewłaściwe preparaty do pielęgnacji zrogowaceń i nie wykazują należytej systematyczności w pielęgnacji skóry stóp. Podczas zabiegów złuszczania wykonywanych samemu w warunkach domowych większość ankietowanych (54%) odczuwa ciepło w obrębie opracowywanej zmiany i usuwa zrogowaciały naskórek aż do zaróżowienia skóry, co w konsekwencji powoduje zwiększenie zmian. Większość ankietowanych nie zauważyła poprawy po stosowanych przez siebie działaniach pielęgnacyjnych.
Wnioski. Poziom wiedzy pacjentów gabinetów podologicznych dotyczącej problemu zrogowaceń i ich profilaktyki nie jest zadowalający. Hiperkeratozy w obrębie skóry stóp występują bardzo często u osób z deformacjami i wadami stóp, a także u obciążonych chorobami układu krążenia i niedoczynnością tarczycy. Koniecznym wydaje się wdrożenie działań edukacyjnych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat hiperkeratoz i ich profilaktyki.

Słowa kluczowe: hiperkeratozy, podologia, profilaktyka hiperkeratoz