patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 22.10.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2018, 21(4): 343-349pldodaj do koszyka

Związek między stylem życia a występowaniem trądziku pospolitego u kobiet


Kinga Bandoła 1,2/, Klaudia Bandoła 1,2/, Mariola Janiszewska 3/, Anna Niżyńska 1/, Paweł Kalinowski 4/

1/ Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Informatyki i Statystyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2/ Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3/ Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4/ Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie
Wprowadzenie. Dotychczasowe analizy dotyczące wpływu stylu życia na występowanie trądziku pospolitego miały charakter przeglądowy. Brakuje doniesień dotyczących wpływu stylu życia na chorobę. Wskazana jest analiza wielu aspektów stylu życia na występowanie trądziku, ponieważ wraz z postępem cywilizacyjnym i zmianą stylu życia, a szczególnie ze zmianą nawyków żywieniowych oraz przez modyfikację żywności, choroba coraz częściej występuje w społeczeństwie.
Cel. Celem pracy było ustalenie związku między stylem życia a występowaniem objawów trądziku pospolitego kobiet.
Materiał i metoda. W badaniu udział wzięło 113 kobiet w wieku od 18 do 31 lat. Techniką badawczą był autorski kwestionariusz ankiety. Badania realizowano od marca 2018 roku do czerwca 2018 roku wśród pacjentów Poradni Dermatologicznych w miastach Przeworsk i Jarosław.
Wyniki. Analiza statystyczna wykazała, że na pojawienie się choroby wpływa częste spożywanie: produktów z wysokim IG, słodyczy oraz niefermentowanych produktów mlecznych, a także zbyt niskie spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych. Ponadto wykazano, że na zaostrzenie objawów trądziku pospolitego wpływa duże spożycie: produktów z wysokim IG, słodyczy oraz niefermentowanych produktów mlecznych, jak również niskie spożycie fermentowanych produktów mlecznych oraz witaminy D.
Wnioski. Styl życia, zwłaszcza dieta, wpływa na występowanie i nasilenie objawów trądziku.

Słowa kluczowe: trądzik pospolity, styl życia, zaburzenia hormonalne