patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 22.10.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2018, 21(4): 350-356endodaj do koszyka

Wykorzystanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych liposomów z nanocząstkami w leczeniu trądziku pospolitego


Anna Herman, Marek Pieńkowski

Faculty of Cosmetology, Academy of Cosmetics and Health Care, Warsaw, Poland

Streszczenie
Wprowadzenie. Istnieją dane literaturowe opisujące właściwości przeciwdrobnoustrojowe liposomów, nanocząstek lub liposomów stabilizowanych nanocząstkami jako nośników związków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych w leczeniu trądziku pospolitego. Niestety nie istnieją badania naukowe charakteryzujące właściwości przeciwdrobnoustrojowe nanocząstek zamkniętych w liposomach (L-NPs) oraz ich wykorzystanie jako potencjalnych zamienników konserwantów stosowanych w produktach farmaceutycznych i kosmetycznych do pielęgnacji/leczenia skóry trądzikowej.
Cel. Celem badań było: 1. porównanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych L-NPs jako surowców biologicznie aktywnych w produktach do pielęgnacji skóry trądzikowej oraz 2. porównanie zdolności hamowania wzrostu mikroorganizmów przez L-NPs w emulsji O/W.
Materiał i metody. Badania wpływu L-NPs (50 ppm) na wzrost szczepów referencyjnych oraz mikroflory wyizolowanej ze skóry probantów z cerą trądzikową zostało wykonane metodą mikrorozcieńczeń. Natomiast skuteczność L-NPs (5%) w ochronie emulsji O/W przed zakażeniem szczepami mikroorganizmów referencyjnych zostało wykonane za pomocą testu konserwacji wg normy EN ISO 11930:2012.
Wyniki. L-NPs inkubowane z mikroflorą pobraną ze skóry probantów z cerą trądzikową zahamowały wzrost bakterii i grzybów (93-97,2%). Ponadto, L-NPs zahamowały wzrost S. aureus (50,8-93,4%), podczas gdy LAg-NPs i LCu-NPs zahamowały wzrost grzybów odpowiednio C. albicans o 75% i A. brasiliensis o 67%. LAg-NPs najsilniej hamował wzrost obu grzybów w emulsji O/W i jednocześnie spełniał kryterium A testu konserwacji.
Wnioski. L-NPs mogą być wykorzystane jako surowce biologicznie aktywne o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych w produktach do pielęgnacji/leczenia skóry trądzikowej a także wspomagać w nich system konserwujący.

Słowa kluczowe: liposomy, nanocząstki, właściwości przeciw-drobnoustrojowe, acne vulgaris