patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 22.10.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2018, 21(4): 357-360pldodaj do koszyka

Postawy młodzieży wobec cielesności


Mariola Janiszewska 1/, Agnieszka Barańska 1/, Patrycja Ozdoba 2/, Agnieszka Birska 2/, Anna Sokołowska 3/, Ewa Załuska 3/

1/ Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2/ Koło Naukowe przy Zakładzie Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3/ Pracownia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie
Wstęp. W związku ze wzrostem poczucia znaczenia ważności ciała dla kształtowania się tożsamości współczesnego człowieka niezwykle istotne stają się obecnie zagadnienia cielesności.
Cel. Celem niniejszej pracy jest ukazanie postaw młodzieży studenckiej na temat cielesności.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w 2016 roku wśród 136 studentów uczelni w Lublinie, Krakowie i Warszawie. Narzędzie badawcze stanowił własny autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Jak wynika z przeprowadzonego badania ze swojego wyglądu zewnętrznego zadowolonych jest 55,7% badanych. Jednak, aż 66,1% respondentów przyznało, że chcieliby zmienić wybrany element wyglądu zewnętrznego. Największy odsetek osób chciałby zmodyfikować wygląd swojej figury, co uznano za najważniejszy wyznacznik atrakcyjności kobiety. Znaczna większość badaniu uznało, że wygląd zewnętrzny ma wpływ na sukces w życiu (85,9%).

Słowa kluczowe: cielesność, postawa, ciało