patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 01.06.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(1): 2-7pldodaj do koszyka

Sigesbeckia orientalis L. (Eastern St. Paul´s wort) - egzotyczna roślina o rosnącym znaczeniu w przemyśle kosmetycznym i o dużym potencjale leczniczym


Agnieszka Drożak, Ewa Skrzypczak-Pietraszek, Halina Ekiert

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Streszczenie
W pracy przedstawiono krótką charakterystykę botaniczną egzotycznego gatunku z rodziny Asteraceae - Sigesbeckia orientalis L., zdobywającego coraz większe znaczenie na rynku kosmetycznym w Europie, także w Polsce. Scharakteryzowano skład chemiczny rośliny oraz związane z nim szerokie zastosowania kosmetyczne. Informacje te wzbogacono licznymi przykładami preparatów kosmetycznych dostępnych na polskim rynku. Scharakteryzowano aktywność biologiczną i potencjalne zastosowania lecznicze omawianego gatunku. Zwrócono także uwagę na pozycję Sigesbeckia orientalis w tradycyjnej oraz współczesnej medycynie chińskiej. Ponadto zasygnalizowano inne zastosowanie tego gatunku - bezinwazyjną detoksykację gleby. Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych informacji dotyczących Sigesbeckia orientalis w środowisku kosmetologów i farmaceutów.

Słowa kluczowe: Sigesbeckia orientalis, charakterystyka botaniczna, skład chemiczny, zastosowania kosmetyczne, potencjalne zastosowanie lecznicze, tradycyjna i współczesna medycyna chińska, detoksykacja gleby