patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 16.10.2019
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(1): 31-34pldodaj do koszyka

Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej i ich tkankowe inhibitory w procesie fotostarzenia


Emilia Lubowicka 1/, Iwona Sidorkiewicz 2/, Elżbieta Galicka 1/, Andrzej Przylipiak 1/

1/ Zakład Medycyny Estetycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2/ Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Streszczenie
Proces fotostarzenia związany jest z wieloma zmianami strukturalnymi i funkcjonalnymi w skórze. Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej należą do grupy enzymów proteolitycznych, które biorą udział w degradacji białek macierzy zewnątrzkomórkowej m.in. kolagenu i elastyny. Endogennymi regulatorami aktywności tych enzymów są tkankowe inhibitory metaloproteinaz. W wyniku działania promieniowania UV dochodzi do nasilenia ich ekspresji, co jest głównym zjawiskiem patogenetycznym w procesie fotostarzenia. W pracy przedstawiono mechanizm działania metaloproteinaz oraz ich tkankowych inhibitorów i omówiono ich udział w procesie fotostarzenia.

Słowa kluczowe: metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej, tkankowe inhibitory metaloprotinaz, fotostarzenie, promieniowanie UV