patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 16.10.2019
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(1): 38-45pldodaj do koszyka

Wiedza na temat trądziku wśród studentów kierunków medycznych - badanie pretest-posttest


Katarzyna Piotrowska, Hanna Myśliwiec, Iwona Flisiak

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Streszczenie
Wprowadzenie. Trądzik pospolity jest przewlekłą, zapalną chorobą gruczołów łojowych i ujść mieszków włosowych.Jest jedną z najczęstszych chorób skóry, która dotyka nawet 85% nastolatków, jednak może wystąpić w każdej grupie wiekowej.
Cel. Celem pracy była analiza wiedzy na temat trądziku oraz ocena wpływu procesu nauczania dermatologii na jej poziom wśród studentów kierunków medycznych.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018 r. w grupie 243 studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. W celu oceny wpływu procesu nauczania dermatologii na poziom wiedzy studentów zastosowano schemat pretest-posttest.
Wyniki. Najpopularniejszym źródłem wiedzy o trądziku był internet (66,7%), lekarz dermatolog (38,3%) oraz rodzina i znajomi (36,6%). Średnia liczba punktów z testu przed zajęciami z dermatologii wyniosła 16,4 (±3,5), zaś po zajęciach 19,5 (±2,1), (p<0,05). W preteście najbardziej liczną grupę stanowili studenci ze średnim poziomem wiedzy o trądziku (n:146; 60,1%). W postteście najliczniejsze grono stanowili badani z wysokim poziomem wiedzy (n:175, 72,0%).
Wnioski. Zastosowany w badaniu schemat pretest-posttest, dostarczył istotnych wskazówek, jakie zagadnienia związane z trądzikiem sprawiają studentom najwięcej problemów.

Słowa kluczowe: trądzik pospolity, wiedza, pretest-posttest, studenci