patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 16.10.2019
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(1): 74-77pldodaj do koszyka

Ocena skuteczności karboksyterapii w leczeniu cellulitu i rozstępów


Bogusław Antoszewski, Paulina Kołodziejczyk, Anna Kasielska-Trojan

Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Karboksyterapia jest zabiegiem polegającym na podaniu podskórnie lub śródskórnie dwutlenku węgla. Celem pracy jest subiektywna ocena skuteczności działania karboksyterapii w redukcji cellulitu i rozstępów oraz ocena poziomu wiedzy badanych kobiet na temat tego zabiegu.
Materiał i metoda. Badanie zostało przeprowadzone wśród 60 kobiet, które poddane zostały serii zabiegów karboksyterapii z powodu cellulitu lub rozstępów Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz, zawierający pytania dotyczące m.in. rodzaju i lokalizacji występujących defektów poddawanych zabiegowi karboksyterapii, oraz zadowolenia respondentek z leczenia.
Wyniki. Subiektywna ocena efektów zabiegu według 55% ankietowanych była raczej pozytywna, a według 20% efekt był zdecydowanie zauważalny. Brak widocznego efektu zgłosiło 17% respondentek, a 8% niewielki efekt.
Wnioski. Seria zabiegów karboksyterapii stosowana w celu leczenia rozstępów i cellulitu daje satysfakcjonujące subiektywne wyniki.

Słowa kluczowe: karboksyterapia, cellulit, rozstępy