patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
sobota, 16.10.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(2): 103-109pldodaj do koszyka

Historia perfumiarstwa w Europie


Aleksandra Adamczyk 1/, Natalia Chróst 1/, Andrzej Przylipiak 2/, Elżbieta Galicka 2/

1/ Zakład Medycyny Estetycznej, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Estetycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2/ Zakład Medycyny Estetycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Streszczenie
Potrzeby zmysłu powonienia są nieustannie zaspokajane poprzez różnorodność zapachów docierających do nosa z otoczenia. Na przeciw tym specyficznym zapotrzebowaniom receptorów zapachu wychodzi prężnie rozwijająca się branża perfumiarska. Niniejsza praca poglądowa przedstawia historię jej powstania w różnych regionach europejskich na przestrzeni wieków. Jak wiadomo korzenie tego rzemiosła sięgają Środkowego i Bliskiego Wschodu. Praca ta stanowi przegląd historyczny od wczesnej starożytności do współczesności i omawia fakty i zmieniające się trendy związane z perfumiarstwem europejskim.

Słowa kluczowe: perfumy, zapach, historia, Europa, węch