patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
sobota, 16.10.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(2): 110-115pldodaj do koszyka

Badanie palpacyjne w kosmetologii


Joanna Klonowska

Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Streszczenie
Badanie przedmiotowe w kosmetologii daje możliwość oceny stanu zdrowia osoby badanej dzięki identyfikacji symptomów obiektywnych (przedmiotowych) zgłaszanych przez klienta dolegliwości. Służy głównie do oceny klinicznej skórnych zmian chorobowych i występujących defektów estetycznych. Dlatego od kosmetologów wymagana jest umiejętność precyzyjnego posługiwania się technikami badania przedmiotowego (fizykalnego). Do przedmiotowego badania kosmetologicznego należy również badanie palpacyjne.
Celem artykułu jest przedstawienie głównych reguł wykonywania badania palpacyjnego w kosmetologii. Skoncentrowano się na omówieniu dwóch głównych celów palpacji: lokalizacji oraz oceny obszaru działania terapeutycznego. Podkreślono znaczenie świadomego dotyku, nie tylko w trakcie badania klienta, lecz także w toku terapii kosmetologicznej. Przedstawiono propozycje dotyczące wykorzystania sztuki palpacji w każdym przypadku, gdy ręce kosmetologa znajdują się w kontakcie z ciałem klienta. Zaproponowano ćwiczenia, które mogą pomóc kosmetologom wykształcić i udoskonalić umiejętności palpacyjne.

Słowa kluczowe: palpacja, badanie palpacyjne, świadomy dotyk, zasady palpacji, kosmetolog, kosmetologia