patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
sobota, 16.10.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(2): 119-127endodaj do koszyka

Właściwości fitochemiczne i dermabrazyjne preparatu stosowanego w pilingu ziołowym


Marian M. Zgoda 1/, Justyna Kołodziejska 2/, Andrzej Stańczak 4/, Zbigniew Marczyński 4/, Sławomira Nowak 3/, Justyna Bąkowska 1/, Joanna Rączkiewicz 1/, Michał K. Kołodziejczyk 5/

1/ Higher School of Cosmetology and Health Science in Lodz
2/ Laboratory of Pharmaceutical Cosmetics, Department of Drug Form Technology, Chair of Applied Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Medical University in Lodz
3/ Department of Pharmacognosy, Chair of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Medical University in Lodz
4/ Department of Pharmacy, Chair of Applied Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Medical University in Lodz
5/ Department of Drug Form Technology, Chair of Applied Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Medical University in Lodz

Streszczenie
Wstęp. Zrozumienie swoistości działania pilingu ziołowego możliwe jest jedynie w kontekście znajomości chemicznego składu ziół w mieszance pilingującej oraz przebiegu procesów aktywizujących działanie substancji czynnych zawartych w materiale roślinnym.
Cel. Ocena efektywności działania preparatu "Polski Peeling Ziołowy" poprzez wyliczenie parametrów termodynamicznych struktur fitozwiązków aplikowanych w materiale roślinnym oraz poprzez zbadanie właściwości reologicznych i kinetyki procesu wymiany masy na granicy faz.
Metody. Wyliczono dla struktur fitozwiązków aplikowanych w materiale roślinnym molowe ciepło parowania i objętość efektywną cząsteczek. Badanie szybkości dyfuzji strumienia jonów z preparatu do pilingu ziołowego do modelowego płynu akceptorowego przeprowadzono techniką zgodną z wymogami stosowanymi dla systemów terapeutycznych.
Wyniki. Wyliczony w oparciu o składowe ogólnej teorii rozpuszczalności Hildebranda-Scatcharda-Fedorsa logarytm ze współczynnika podziału (log P) wskazuje na znaczące możliwości endo- i diadermalnego działania fitozwiązków zawartych w pilingu ziołowym, przy wysokiej i stabilnej liczbowej wartości pKa. W czasie następującym po przygotowaniu preparatu do pilingu obserwuje się zmiany stężenia dyfundującego strumienia jonów, co należy wiązać z pęcznieniem rozdrobnionego materiału roślinnego, a także z adsorbcją fizyczną składowych preparatu.
Wnioski. Receptura preparatu "Lotion-Koncentrat", który zawiera fitozwiązki o współczynniku biodostępności równym jeden, decyduje o endo- i diadermalnym procesie wymiany masy na granicy faz. Rozdrobniony materiał roślinny wiąże określoną, znaczną ilość elektrolitu i wytwarza hydrożelowe vehiculum, co podczas zabiegu zapewnia wysoką bioadhezyjność preparatu i stabilność współczynnika dyfuzji substancji aktywnych.

Słowa kluczowe: piling ziołowy, fitozwiązki, dermabrazja, lepkość, dyfuzja substancji aktywnych