patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
sobota, 16.10.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(2): 151-153pldodaj do koszyka

Wpływ procedur diagnostycznych i zabiegów kosmetycznych na samopoczucie chorych przebywających w domach pomocy społecznej


Marta Fijałkowska 1/, Elżbieta Rubaj-Dudek 2/, Bogusław Antoszewski 1/

1/ Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych, Katedra Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. Domy pomocy społecznej są istotną składową długoterminowej opieki medycznej w systemie narodowej służby zdrowia. Starzenie się społeczeństwa powoduje, że coraz większy odsetek Polaków korzysta lub będzie korzystać z domów pomocy społecznej.
Cel. Rozpoznanie potrzeb ludzi starszych w zakresie wybranych procedur diagnostycznych i pielęgnacyjnych oraz analiza ich wpływu na samopoczucie pensjonariuszy domów pomocy społecznej.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród pensjonariuszy jednego z łódzkich domów pomocy społecznej. Objęto nim grupę 36 pensjonariuszy: 22 kobiety i 14 mężczyzn w wieku od 45 do 94 lat. Ocenie poddano wygląd skóry odsłoniętych części ciała, badano prawidłowość funkcji powiek i weryfikowano stopień zadowolenia z przeprowadzonego zabiegu manicure.
Wyniki. U 25% pacjentów stwierdzono obecność zmian skórnych typowych dla wieku. Większość chorych (60%) prezentowała objawy ptozy rzekomej. Wszyscy ankietowani byli zadowoleni z przeprowadzonego zabiegu manicure.
Wnioski. Stwierdzono, że niewielkie zabiegi pielęgnacyjne w obrębie rąk podnoszą komfort życia pensjonariuszy domu pomocy społecznej.

Słowa kluczowe: geriatria, pielęgnacja dłoni, stan skóry