patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 24.02.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(3): 208-216pldodaj do koszyka

Miód manuka jako składowa recepturowa współcześnie stosowanych leczniczych i rewitalizujących preparatów kosmetycznych


Marian M. Zgoda 1/, Andrzej Stańczak 2/, Anna Pham 1/, Justyna Kołodziejska 3/, Sławomira Nowak 4/, Zbigniew Marczyński 2/

/ Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
/ Zakład Farmacji Aptecznej, Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
/ Pracownia Kosmetyki Farmaceutycznej Zakład Technologii Postaci Leku Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
/ Katedra i Zakład Farmakognozji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. Miód manuka zawierający w swoim składzie glikosal i metyloglioksal charakteryzują się oryginalnymi właściwościami farmakoterapeutycznymi, które zostały wykorzystane między innymi w leczeniu zakażeń bakteriami gronkowców a także trudno gojących się ran wywołanych przez szczepy oporne na działanie antybiotyków i sulfonamidów. Efektywność terapeutyczna preparatów kosmetycznych jest pochodną składu recepturowego.
Cel. Celem była analiza fizykochemiczna i ocena farmakokinetyczna kremów kosmetycznych zawierających miód manuka. Zbadano lepkość praktyczną preparatów, a także szybkość utraty wody i lotnych składowych.
Materiał i metody. Materiał do badań stanowiły kremy nawilżające i odżywcze zawierające miód manuka lub ekstrakt oraz prowitaminę B5 i kompleks witamin A, E, F. Oznaczono metodą farmakopealną szybkość utraty wody i lotnych składowych.
Wyniki. Oznaczona wysoka zawartość wody i lotnych składowych w badanych kremach pielęgnacyjnych i nawilżających wskazuje, że recepturowo są one hydrożelowymi emulsjami o/w typu "HIPRE". Oznaczono również zawartość wody - strukturalnej i konstytutywnej w temp. 50°C i w temp. 37°C. Szybkość wymiany masy na granicy faz potwierdza, że dyfundujący strumień hydrofilowych środków leczniczych przebiega tylko z powierzchniowych warstw preparatu nałożonego na skórę. Ten stan rzeczy decyduje o częstości nakładania (dawkowaniu) o czasie ekspozycji preparatu na skórę.
Wnioski. Przeprowadzone kompleksowe badania farmakokinetyczne potwierdzają wysokie walory aplikacyjne kremów rewitalizujących zawierających w składzie recepturowym miód manuka (nośnik metyloglioksalu). Natomiast środki lecznicze (metyloglioksal, kumaryna, alantoina), fitozwiązki i olejki eteryczne zawarte w preparatach charakteryzują się współczynnikiem biodostępności (bioavailability=1) co przesądza o ich skutecznym endo- i diadermalnym działaniu.

Słowa kluczowe: miód manuka, preparaty kosmetyczne, fitozwiązki, kremy rewitalizujące, parametry reologiczne, biodostępność