patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 01.06.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(3): 217-225pldodaj do koszyka

Mydła alkaliczne. Cz. II. Skład recepturowy wybranych mydeł rdzeniowych i pediatrycznych stosowanych w pielęgnacji, a także w leczeniu wybranych schorzeń skóry


Marian M. Zgoda 1/, Andrzej Stańczak 2/, Agnieszka Kolińska 1/, Sławomira Nowak 3/, Zbigniew Marczyński 2/

/ Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
/ Zakład Farmacji Aptecznej, Katedra Farmacji Stosowanej w Łodzi
/ Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Popularność mydeł rdzeniowych typu "Biały Jeleń" w higienie osobistej była inspiracją do przeprowadzenia badań nad ich składem recepturowym i deklarowanym profilem leczniczym. Przebadano również zalecane przez pediatrów rodzaje mydeł wykorzystywane do pielęgnacji i higieny noworodków, niemowląt i dzieci.
Cel. Zasadniczym celem prowadzonych badań nad strukturą technologiczną i użytkową badanych rodzajów mydeł było oznaczenie zawartości wody i lotnych składowych a także oszacowanie aktywności jonu wodorowego na powierzchni zmydlania i w modelowym roztworze na granicy faz. Określono również profil terapeutyczny mydeł poprzez analizę składu fitochemicznego ekstraktów wprowadzonych do podstawowej bazy mydlanej.
Materiał i metody. Materiał do badań porównawczych stanowiły popularne rodzaje mydła "Biały Jeleń", mydła pielęgnacyjne dla dzieci oraz bazy mydlane w tym jedna wolna od laurylosiarczanu sodu.
Wyniki. Oznaczona zawartość wody w mydłach rdzeniowych typu "Biały Jeleń" mieści się w przedziale 8,44-8,66% przy prężności pary 1013,2 hPa. Znacznie wyższą zawartością wody charakteryzują się bazy mydlane, które zawierają w technologicznej strukturze aż 32,55-34,58%. Natomiast mydła pediatryczne zawierają zróżnicowaną ilość wody od 5,18 do 11,50%. Zmierzone aktywności jonu hydroniowego w roztworze i na powierzchni zmydlania wskazują, że są to roztwory alkaliczne o wysokim stężeniu i aktywności jonu hydroksylowego. Obojętnym i najniższą wartością przewodnictwa charakteryzuje się mydło dla dzieci typu "New Baby Dave".
Wnioski. Oznaczona zawartość wody i lotnych składowych przesądza o ich efektywnym czasie użytkowania. Umożliwia jednocześnie podczas zmydlania efektywną solubilizację fitozwiązków i emulgowanie trójglicerydów. Mydła dla dzieci charakteryzują się złożonym składem recepturowym, który przesądza o ich zaletach higienicznych i pielęgnacyjnych. Roztwory mydeł powstające podczas zmydlania "kostki mydła" charakteryzują się alkalicznymi wartościami oraz wysokimi wartościami przewodnictwa elektrycznego typowymi dla jonowych surfaktantów - soli sodowych wyższych kwasów tłuszczowych.

Słowa kluczowe: mydła rdzeniowe "Biały Jeleń", mydła dla dzieci, zawartość wody, pH roztworów mydeł, przewodnictwo elektryczne