patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 24.02.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(3): 226-233pldodaj do koszyka

Układy mikroemulsyjne z olejkiem rozmarynowym


Beata W. Domagalska, Tatiana Dworieckaja

ydział Kosmetologii, Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie

Streszczenie
Wprowadzenie. Olejek eteryczny z ziela rozmarynu (OR) wykazuje działanie bakteriobójcze, owadobójcze, przeciwgrzybicze, anty-oksydacyjne i antyproliferacyjne jednak ze względu na hydrofobowy charakter składników jego zastosowanie w układach wodnych jest znacznie ograniczone. Wprowadzenie OR do układu wodnego wymaga zastosowania surfaktantów i procesu solubilizacji micelarnej.
Cel. Celem badań było otrzymanie rozcieńczalnego wodą koncentratu mikroemulsyjnego olejku rozmarynowego.
Materiał i metody. Materiał do badań stanowiły naturalny olejek rozmarynowy, solubilizatory (Polysorbate 80 (P80), Polysorbate 20) oraz kosurfaktanty (Izopropanol (IP), Propylene Glycol). Pseudotrójskładnikowe diagramy fazowe otrzymano stosując metodę miareczkowania wodą z oceną wzrokową. Do graficznego opracowania trójkątów Gibbsa wykorzystano oprogramowanie Veusz 1.26.1. Do opisu ilościowego badanych układów wybrano 3 parametry: procentowy udział obszaru mikroemulsyjnego, procentowy udział obszaru mikroemulsyjnego przy zawartości wody ≥50% oraz wydajność solubilizacji 10 g olejku.
Wyniki. Otrzymano diagramy fazowe dla 10 układów emulgator (surfaktant:kosurfaktant)/OR/woda. Potwierdzono wpływ dodatku kosurfaktantu oraz jego rodzaju na zdolność roztworów wodnych dwóch wybranych surfaktantów do solubilizacji OR.
Wnioski. Zaproponowano koncentrat zawierający 72% mieszaniny P80 i IP (3:1 w/w) oraz 28% olejku, który można rozcieńczyć wodą w stosunku wagowym 1:4 bez utraty klarowności układu. Wyniki otrzymanych badań mogą być pomocne w tworzeniu preparatów kosmetycznych i farmaceutycznych.

Słowa kluczowe: olejek rozmarynowy, surfaktant, solubilizacja micelarna, mikroemulsja, kosurfaktant, diagram fazowy, koncentrat mikroemulsyjny