patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 24.02.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(3): 234-241pldodaj do koszyka

Problemy skóry suchej stwierdzane u osób odwiedzających gabinety kosmetyczne


Ałła Aleksiejczuk 1/, Zofia I. Sadowska 2/, Wiaczesław Niczyporuk 1/

/ Wydział Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
/ Gabinet kosmetyczny "Natura" w Łomży

Streszczenie
Wprowadzenie. Sucha skóra stanowi problem nie tylko kosmetyczny, ale również medyczny, ponieważ przyczyną suchości skóry mogą być czynniki środowiskowe, proces starzenia się oraz choroby dermatologiczne i ogólnoustrojowe.
Cel. Celem pracy było określenie częstotliwości występowania cery suchej w badanej populacji oraz ocena wiedzy klientów gabinetu kosmetycznego odnośnie problemu skóry suchej.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego wśród 100 klientów gabinetu kosmetycznego NATURA znajdującego się w Łomży.
Wyniki. Ponad połowa respondentów (54%) posiadała objawy suchej skóry najczęściej na twarzy, dłoniach i nogach. Jedynie połowa osób, posiadających objawy skóry suchej stwierdziła, że ma cerę suchą, natomiast 37,0% - mieszaną, 5,5% - wrażliwą, 3,7% - normalną, 3,7% - tłustą. Wśród substancji, które powinny wchodzić w skład kosmetyków do skóry suchej, respondenci najczęściej wybierały kolagen (38,8%), a najrzadziej NMF (1,8%).
Wnioski. W badanej populacji cera sucha występowała u 27% respondentów, natomiast objawy skóry suchej stwierdzono u ponad połowy klientów gabinetu kosmetycznego niezależnie od posiadanego typu cery, a występowanie suchości najczęściej było kojarzone z dostarczaniem małej ilości płynów organizmowi. Wiedza respondentów odnośnie problemów, diagnostyki i zasadach pielęgnacji suchej skóry była niedostateczna.

Słowa kluczowe: sucha skóra, gabinet kosmetyczny