patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 06.04.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(3): 242-245pldodaj do koszyka

Wpływ rhinoplastyki na poczucie własnej wartości i pewności siebie


Katarzyna Jakubiec, Bogusław Antoszewski

linika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Obecnie zwraca się większą uwagę na korzyści jakie niosą zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii plastycznej. Rhinoplastyka czyli operacja nosa poprawia aspekty fizyczne organizmu związane z oddychaniem i może korzystnie zmieniać wygląd twarzy.
Cel. Określenie wpływu rhinoplastyki na poczucie własnej wartości i pewności siebie.
Materiał i metoda. Do badania klinicznego zakwalifikowano 114 pacjentów z pourazowym zniekształceniem nosa w wieku od 18 do 66 lat, w tym 39 kobiet i 75 mężczyzn. Chorzy uzupełniali kwestionariusz ankiety przed operacją oraz w okresie 12-18 miesięcy po zabiegu operacyjnym.
Wyniki. Istnieje istotna różnica w ocenie satysfakcji z operacji w zależności od wieku - osoby młodsze korzystniej oceniały wyniki zabiegu operacyjnego.
Wnioski. Rhinoplastyka wpływa korzystnie na jakość życia w aspekcie poczucia własnej wartości i pewności siebie.

Słowa kluczowe: pourazowy nos, rhinoplastyka, jakość życia