patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 24.02.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(3): 246-251pldodaj do koszyka

Praktyka pozyskiwania świadomej zgody na inwazyjne zabiegi kosmetologiczne


Waldemar Głusiec, Małgorzata Łukasiak

akład Etyki i Filozofii Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie
Wprowadzenie. Iniekcje kwasu hialuronowego, procedury z użyciem lasera, makijaż permanentny i mezoterapia - to przykłady inwazyjnych zabiegów kosmetologicznych, z którymi wiąże się ryzyko powikłań zdrowotnych. Coraz częściej pracownicy gabinetów urody pobierają pisemną zgodę klienta na wykonanie zabiegu kosmetologicznego, pomimo że aktualne przepisy polskiego prawa nie nakładają na nich takiego obowiązku. Uzyskanie zgody na zabieg jest wyrazem świadomości, co do odpowiedzialności moralnej i prawnej za świadczone usługi.
Cel. Celem pracy było zbadanie praktyki uzyskiwania świadomej zgody na inwazyjne zabiegi kosmetologiczne w lubelskich salonach urody.
Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy autorskiego kwestionariusza ankietowego, a objęto nim 40 pracowników 16 lubelskich gabinetów urody - 20 kosmetologów i 20 kosmetyczek.
Wyniki. Wyniki badania wskazują, że rodzaj wykształcenia pracownika salonu urody realnie wpływa na jego decyzje o potrzebie uzyskiwania świadomej zgody od klienta na oferowaną usługę. W odróżnieniu od wykształcenia posiadanego przez kosmetyczki, akademickie przygotowanie kosmetologów przekłada się w ich praktyce zawodowej na większą skrupulatność przy pozyskiwaniu pisemnej zgody na inwazyjny zabieg kosmetologiczny.
Wnioski. Kosmetolodzy częściej niż kosmetyczki uzyskują pisemną zgodę na inwazyjny zabieg kosmetologiczny. Częściej też przekazują klientowi niezbędne informacje dotyczące zabiegu, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej .Rzadziej jednak upewniają się, że małoletni klient rozumie ryzyko związane z takim zabiegiem.

Słowa kluczowe: świadoma zgoda, kosmetologia, kwas hialuronowy, zabiegi laserowe, makijaż permanentny, mezoterapia