patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 01.06.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(4): 284-287pldodaj do koszyka

Historia perfumiarstwa w Azji


Natalia Chróst 1/, Aleksandra Adamczyk 1/, Katarzyna Wołosik 2/, Patrycja Mościcka 3/, Andrzej Przylipiak 3/, Elżbieta Galicka 3/

1/ Zakład Medycyny Estetycznej, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Estetycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2/ Samodzielna Pracownia Kosmetologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3/ Zakład Medycyny Estetycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Streszczenie
Węch jest zmysłem, za pomocą którego ludzie i zwierzęta rozpoznają otoczenie i na bieżąco aktualizują tę wiedzę. Podobnie jak inne zmysły, węch może być źródłem miłych lub odrażających doznań. Perfumiarstwo jest formą działalności, która poświęcona jest przyjemnym doznaniom dostarczanym przez zmysł węchu. Wiedza o zapachach i umiejętności ich wyrobu były kształtowane na kontynencie azjatyckim przez wiele stuleci i mają własne, odrębne od europejskich formy i własną historię. Odmienność ta spowodowana jest innym niż europejskie źródłem inspiracji wynikającym z własnego, specyficznego tła kulturowego. Artykuł omawia historię perfumiarstwa azjatyckiego.

Słowa kluczowe: perfumy, zapach, historia, Azja, węch