patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 01.06.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(4): 294-300pldodaj do koszyka

Współczesne metody stosowane w gabinecie kosmetycznym w pielęgnacji cery trądzikowej


Marian M. Zgoda 1/, Andrzej Stańczak 4/, Agnieszka Żarek 1/, Justyna Kołodziejska 2/, Sławomira Nowak 3/, Katarzyna Bujnicka 1/, Zbigniew Marczyński 4/

1/ Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
2/ Pracownia Kosmetyki Farmaceutycznej, Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3/ Katedra i Zakład Farmakognozji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
4/ Zakład Farmacji Aptecznej, Katedry Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Oryginalny asortyment produktów przemysłu kosmetycznego oparty przede wszystkim na roztworach rzeczywistych α- i β-hydroksykwasów lub ich fizykochemicznej mieszaninie, a przede wszystkim problemy z optymalną aplikacją preparatu w gabinecie kosmetologa były powodem podjęcia badań nad profilem wymiany masy przez granicę faz (preparat/skóra) podczas zabiegu pilingu chemicznego.
Cel. Celem było wyliczenie współczynnika dyfuzji dla α- i β-hydroksykwasów, których współczynnik biodostępności jest równy jeden. Współczynnik dyfuzji jest wielkością fizykochemiczną, która w warunkach ekspozycji preparatów na skórze przesądza o ich efektywności dermabrazyjnej w leczeniu cery trądzikowej.
Materiał i metody. Materiał do badań stanowiły preparaty do profesjonalnego pilingu. Przebadano preparaty zawierające kwasy: mlekowy, migdałowy, azelainowy, salicylowy, cytrynowy, winowy i migdałowy w roztworze o odpowiedniej lepkości i pH.
Wyniki. Scharakteryzowano struktury α- i β-hydroksykwasów podstawowymi wielkościami termodynamicznymi, które umożliwiły wyliczenie promienia dyfundującej cząsteczki. Wyznaczona matematycznym modelem Cassona lepkość praktyczna preparatu stanowiły podstawę do oszacowania w układzie równowagowym współczynnika dyfuzji. Niska lepkość preparatów zapewnia ich wysoką rozlewność, która decyduje o stopniu pokrycia skóry i zapewnia bez udziału promotora przejścia przezskórnego endo- i diadermalne działanie badanej klasy preparatów.
Wnioski. Rezultaty przeprowadzonych badań lepkościowych i wyliczone wielkości termodynamiczne, którymi scharakteryzowano preparaty stosowane w gabinetach kosmetycznych w chemicznej powierzchniowej dermabrazji potwierdzają ich wysoką skuteczność zabiegową i bezpieczeństwo stosowania w kuracji przeciwtrądzikowej realizowanej zabiegowo przez wykwalifikowanego kosmetologa.

Słowa kluczowe: powierzchniowe pilingi chemiczne, dermabrazja, granica płynięcia, cera trądzikowa