patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 01.06.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(4): 301-304endodaj do koszyka

Wpływ amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych na właściwości powierzchniowe i zwilżające płynów do ręcznego mycia naczyń


Dobrawa Kwaśniewska 1/, Daria Wieczorek 1/, Katarzyna Staszak 2/

1/ Department of Technology and Instrumental Analysis, Institute of Quality Science, Poznan University of Economic and Business
2/ Institute of Technology and Chemical Engineering, Poznan University of Technology

Streszczenie
Wstęp. Płyny do mycia naczyń zajmują trzecie miejsce pod względem sprzedaży w segmencie rynku chemii gospodarczej. Konsumenci oczekują od tej grupy produktów by spełniały szereg właściwości użytkowych. Przede wszystkim jednak powinny przejawiać dobre właściwości myjące, zwilżające oraz pianotwórcze. Nie mniej jednak trwają prace mające na celu poprawę właściwości użytkowych produktów chemii gospodarczej, w tym płynów do mycia naczyń.
Cel. Podjęto problem oceny wpływu amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych na działanie płynów do mycia naczyń.
Materiał i metoda. W ramach pracy przygotowano 10 standardowych płynów do mycia naczyń. Napięcie powierzchniowe wodnych roztworów ww. płynów mierzono metodą Du Noüy. W ramach badań określono również wielkość kąta zwilżania.
Wyniki. Stwierdzono, że dodanie amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych: kokoamidopropylobetainy i 4-(N-dodecylo-N,N-dimetyloamonio)-butano-1-sulfonianu wpłynęło na poprawę użyteczności płynów do mycia naczyń. Wysoka zdolność do zmniejszania napięcia powierzchniowego jest wysoce oczekiwaną właściwością, ponieważ przy zachowaniu dobrych właściwości czyszczących pozwala na stosowanie mniejszych ilości środków powierzchniowo czynnych w kompozycji produktu, co może skutkować zmniejszeniem działania drażniącego na skórę.

Słowa kluczowe: płyny do mycia naczyń, napięcie powierzchniowe, kąt zwilżania, sulfobetainy